วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ.2560

ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ปี พ.ศ. 2560
คลิ๊ก ข้อควรทราบก่อนการเข้าค่ายสุขภาพ 


คลิ๊ก แผนที่การเดินทาง 

คลิ๊ก คู่มือค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ศึกษาเบื้องต้นก่อนเข้าค่ายสุขภาพ

แยกตารางกิจกรรมตามรายเดือน(คลิ๊กเลือกตามเดือน)

เดือนมกราคม        เดือนกุมภาพันธ์    
เดือนมีนาคม          เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม     เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม       เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน         เดือนตุลาคม    
เดือนพฤศจิกายน    เดือนธันวาคม


แยกตารางกิจกรรมตามสถานที่จัด (คลิ๊กเลือกตามสถานที่)

สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร      
สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช
สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี        
สวนป่านาบุญ 5 และภาคตะวันออก

ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพเครือข่ายภาคเหนือ 
ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพเครือข่ายภาคใต้ 
ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพเครือข่ายภาคอีสาน 
ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพเครือยค่ายภาคกลางและภาคตะวันตก

ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพเครือข่ายต่างประเทศ

ตารางกิจกรรมตลาดวิถีธรรม 

ภาพกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี 2560

ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ. 2559 

ดูข้อมูลข้างหน้า
ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ.2561
  หมายเหตุ  
เครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาค  เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้ได้ที่
เครือข่ายภาคอีสาน ติดต่อ คุณเอ
เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก ติดต่อ คุณเอ๋
เครือข่ายภาคใต้ ติดต่อ คุณมัณฑณา
เครือข่ายภาคเหนือ  ติดต่อ คุณเอ้ 
เครือข่ายภาคตะวันออก ติดต่อ คุณเล็ก
เครือข่ายต่างประเทศ ติดต่อ คุณตั้ว


**************************************************
****************************************************************************

"เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทุกค่ายสุขภาพหมอเขียวทั่วประเทศ เปิดให้ชาวนามาขายข้าวได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ"
#ติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ผู้ประสานงานจัดค่าย ที่แสดงในตารางกิจกรรมหรือสอบถาม
 ด้ที่ค่ายแพทย์วิถีธรรมได้ทั่วประเทศ..


@@@@@@@@@@@@@@@@@
#มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

#กิจกรรมพิเศษมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมน้อมสืบสานปณิธานและพลังความดีงามอันทรงคุณค่าสุดประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพากเพียรปฏิบัติพึ่งตนและเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

   ส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ในทุกมิติ ให้สามารถพึ่งตนได้ทั้งในประเด็นการสีข้าวได้เอง การจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้ชาวนาสามารถนำข้าวมาจำหน่ายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ เช่น ในตลาดวิถีธรรม เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาชาวนาให้มีศีล ให้ปลูกข้าวไร้สารพิษ รวมทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆแบบไร้สารพิษต่อไป

ข้อควรทราบก่อนการเข้าค่าย
 1. ทางค่ายมีนโยบายไม่รับผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วัณโรค เป็นต้น
กรุณาให้ญาติผู้ป่วยมาเรียนรู้แทน ทางศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน มิใช่สถานพยาบาลจึง ไม่มีนโยบายรับรักษาผู้ป่วย

2. ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้  ต้องมีญาติมาดูแลด้วย

2.ทุกค่ายอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในภายหลัง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรุณาเช็คข้อมูลในเว็ปก่อนสมัคร และก่อนการเดินทาง
 
3. ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกภายในค่าย (ขอให้นำถุงผ้ามาใช้) เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก กับโครงการสุขภาพดี ลดขยะให้เป็นศูนย์


4. ค่ายสุขภาพทุกค่ายที่จัด ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนฯ สวนป่านาบุญ จังหวัดมุกดาหาร
สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช  และสวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี ถ้าท่านสะดวกที่จะนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้เอง ท่านสามารถนำมาได้ เช่น เต็นท์หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม  เตรียมถุงเท้าไว้ใส่ สำหรับท่านที่เกรงพื้นเย็น


สำหรับ ค่ายสุขภาพที่จัดในสถานที่ ต่าง ๆ ที่ระบุ ให้โทรสอบถามข้อมูลกับผู้ประสานงานที่รับสมัคร ในแต่ละค่าย เบอร์โทรผู้ประสานงานจะมีระบุให้ในแต่ละค่าย 


5. ควรศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจาก
คู่มือการเข้าค่าย ก่อนทุกครั้งได้ที่ 


6. สำหรับค่ายสุขภาพที่จัดอบรม ๓ – ๙ วัน ก่อนสมัครท่านควรมั่นใจว่าท่านสามารถอยู่อบรมในค่ายได้ครบตลอดทั้งหลักสูตร ๓ – ๙ วัน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง


7. กรณีค่ายที่มีการสมัครผ่าน email suanpanaboon.app@gmail.com กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบเพื่อความสะดวกของท่าน
1. ชื่อ-สกุล 2. อายุ 3. ที่อยู่ 4.อาชีพ 5.การศึกษา
6. หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์
7.โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย
8.เป้าหมายการอบรม 9.ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน
10.โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม
11. เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลครบจะแจ้งเลขที่การจอง กลับไปให้ทางอีเมล์

 8.  หน่วยงานหรือองค์กรเอกชนหรือเครือข่าย สนใจเข้าอบรมในค่ายสุขภาพ กรุณาติดต่อคุณนิตยาภรณ์ โทร 086-877-5727 , คุณหลิน โทร 088-030-4812 (ติดต่อทางไลน์ที่ 081-611-3213)


9. ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ทุกค่าย ให้การอบรมให้ความรู้ฟรีกับประชาชน

10.  ท่านใดที่จองเข้ามาแล้วไม่สามารถเดินทางมาได้ ให้แจ้งกลับข้อมูลไปยังผู้รับสมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้เข้ารับการอบรมการเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม

1. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนเข้าอบรม
 2. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพทั้งท่านหญิงและชาย (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด คอกระเช้า สายเดี่ยว  ห้ามนุ่งกางเกงสั้น/ กระโปรงสั้น ดูได้จากเมื่อนั่งแล้วความยาวกางเกง/กระโปรงต้องปิดหัวเข่าถึงหน้าแข้งให้เรียบร้อย และห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป)  อนึ่งศาลาบรรยายที่สวนป่านาบุญ ๑ เป็นพื้นปูน ท่านสามารถใส่ถุงเท้ากันความเย็นจากพื้นได้

3. นำเสื้อมีกระดุมหน้ามา 1 ตัวสำหรับการฝึกปฏิบัติการถอนพิษร้อนทางผิวหนังที่แผ่นหลัง 
 ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่าย

1. ลงทะเบียนกรอกใบสมัคร พร้อมยื่น บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียนเข้าค่าย
2.  รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามน้ำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์
3.  แยกทิ้งขยะให้ถูกที่  แยกขยะสดขยะแห้ง (ขยะสดจะนำไปทำปุ๋ยเพื่อปลูกผัก ขยะแห้งสามารถนำไปรีไซเคิลทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือ ขายได้)
4. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯ เด็ดขาด
5. กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์ ไข่ นม เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ
6. ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้ ซึ่งอาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ นม ไข่ และน้ำมัน
7. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า
8. ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้เข้าค่ายในศูนย์ฯ ขอให้มีน้ำใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน
 9. ขอความร่วมมือตรวจสุขภาพพื้นฐานทุกท่าน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดัน  (ฟรี)
10. กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่ายส่งให้เจ้าหน้าที่หลับจบค่าย
11. ร่วมช่วยกัน 

 หมายเหตุ 
ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทุกค่าย 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น 
ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ เป็นต้น ตลอดทั้งพืชผัก ผลไม้ที่ไร้สารพิษมาร่วมบุญเข้าโรงครัวได้ 
โดยให้โทรแจ้งให้ผู้ประสานงานแต่ละค่ายทราบ
เพื่อการจัดการเตรียมวัตถุดิบของค่ายที่เหมาะสม

แผนที่การเดินทาง

คลิ๊ก

ตารางแพทย์วิถีธรรมในต่างประเทศ ปี พ.ศ.2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายต่างประเทศ
ปี 2560
มีหลายแห่งดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)
  
เดือนมกราคม (คลิ๊ก)

22 ม.. 2560 : Buhl-Oberweler 77815 German
28 ม.ค.2560:  วัดพุทธดัลลัส Texas  USA
19 .. 2560 : วัดปุญญาวนาราม  เมลเบรินลอริด้า  USA
4.ค.2560:  วัดพุทธดัลลัส Texas  USA

เดือนเมษายน (คลิ๊ก)
16 เม.ย.2560: วัดป่าธรรมชาติดอนจูเลียต เมืองเอลมองเต้ USA
16 เม.ย.2560: วัดพระธาตุบัวหลวงไทย เมืองเทฮาชาปิ USA 
23 เม.ย. 2560:บ้านสุขภาพ พวธ.,CA 91605 USA
23 เม.ย.2560: วัดพุทธดัลลัส Texas  USA
27 เม.ย. 2560:บ้านสุขภาพ พวธ.,CA 91605 USA
เดือนพฤษภาค (คลิ๊ก)
6 .. 2560:บ้านสุขภาพ พวธ.,CA 91605 USA
14 .. 2560:บ้านสุขภาพ พวธ.,CA 91605 USA

เดือนมิถุนายน(คลิ๊ก)
18 มิ.ย.2560: วัดสังฆตาวนาราม Oklahoma city USA
21-23 มิ.ย.2560 6836 Green swamp road Clemont Forida USA.
24-25 มิ.ย.2560  6836 Green swamp road Clemont Forida USA.

 เดือนกรกฏาคม(คลิ๊ก)
9 ก.ค.2560: ศูนย์เรียนรู้พึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง CA91605 USA
15 ก.ค.2560: วัดพุทธดัลลัส Texas75243 USA 
23 ก.ค.2560: วัดธรรมประทีป MD20607 USA
เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)
5-6 ส.ค.2560: Orgelmakersgracht 10, 1544CZ  Zaandijk, The Netherlands
20 ส.ค.2560: วัดธรรมประทิป MD20607 USA 
26 ส.ค. 2560: วัดพุทธรัตนาราม (วัดเคลเลอร์) Texas USA 
26 ส.ค.2560: วัดพระศรีมหาธาตุ Chicago IL60640 USA 
27 ส.ค.2560 วัดศรีมงคล เมืองสตารส์บูร์ก ประเทศฝรั่งเศส

 เดือนกันยายน (คลิ๊ก)
3 ก.ย.2560 วัธรรมนิเวศ Dürenerstr.243 52249 Eschweiler ประเทศเยอรมันนี 

14 ก.ย.2560 8 Oakwood rd. St.Albans AL2 3PU UK
17 ก.ย.2560: บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA USA 

23 ก.ย.2560 วัดพุทธรัตนาราม Texas USA 
24 ก.ย.2560 Erich-kästnerstrase 41 ประเทศเยอรมันนี
เดือนตุลาคม  (คลิ๊ก)
8 ต.ค.2560 วัดพระธาตุบัวหลวงไทย USA
8 ต.ค.2560 วัดพุทธดัลลัส USA 
15 ต.ค.2560 วัดป่าธรรมชาติ USA 
15 ต.ค.2560 วัดวิชิตาราม USA 
22 ต.ค.2560 วัดพทธดัลลัส USA 
25 ต.ค.2560 วัดไทยลอสแองเจิลลิส USA 
26 ต.ค.2560 วัดไทยลอสแองเจิลลิส USA 
26 ต.ค.2560 วัดพุทธดัลลัส USA

เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)
25 พ.ย.2560 Wat Srinagarindravararam Switzerland
26 พ.ย.2560 บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA N.Hoolywood CA91605 USA (คลิ๊ก)

เดือนธันวาคม  (คลิ๊ก)
9 ธ.ค.2560 วัดศรีมงคล ประเทศฝรั่งเศส (คลิ๊ก)
update
DEC 18,2017 

 ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในต่างประเทศ ปี 2561 (คลิ๊ก)