วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เดือนพฤษภาคม 2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เดือนพฤษภาคม 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
 (ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ

4 พ.ค.2560: รพ.สต.ท่าสาย  อ.เมือง จ.เชียงราย
6-7 พ.ค.2560: วัดแม่ก่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
10 พ.ค.2560: รพ.สต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
11 พ.ค.2560: รพ.สต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
12-14 พ.ค.2560: รพ.สต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 
15 พ.ค.2560: อาคารอเนกประสงค์ รร.สะปุ่ง จ.ลำพูน
15-16 .ค.2560: ค่ายคุณธรรม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
16 พ.ค.2560: อาคารอเนกประสงค์วัดสะปุ๋งหลวง จ.ลำพูน
17 พ.ค.2560: อาการอเนกประสงค์วัดม่วงน้อย  จ.ลำพูน 
20-21 พ.ค.2560: รพ.สต.ห้วยทราย อ.พาน จ.เชียงราย
20-21 พ.ค.2560: ชุมชนไพศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
26 พ.ค.2560: รพ.สต.เมืองวะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
27-28 พ.ค.2560: ไร่วังช้าง อ.จุน จ.พะเยา
27-28 พ.ค.2560: อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย
27-28 พ.ค.2560: โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
27-29 ..2560: ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
30-31 พ.ค.2560: วัดหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

ภาคกลาง 
*6 -  14 พ.ค.2560 : สวนป่านาบุญ 3  จ.ปทุมธานี
21 พ.ค.2560: โรงเรีนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 
28 พ.ค.2560: ร้านสู่แดนบุญ ตลาดน้ำสำเพ็ง2 เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ

 ภาคใต้
*17-22 พฤษภาคม 2560 : ทะเลธรรม จ.ตรัง
ภาคอีสาน
*29 เม.ย.- 4 พ.ค.2560: อาวาสถานดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
2-3 พ.ค.2560: รพ.สต.บ้านขะเนก อ.ศีรขรภูมิ จ.สุรินทร์
5 พ.ค.2560: รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
                     อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 
12-13 พ.ค.2560:ศูนย์ธรรมรดา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
18-19 พ.ค.2560:วัดบ้านโนนรัง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
*25 พ.ค.-2 มิ.ย. 2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร
27-28 พ.ค.:ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (ไม่รับบุคคลภายนอก)


ภาคตะวันออก 

30 เม.ย-3 พ.ค. 2560: โรงเจริมน้ำ ใกล้วัดเขตต์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
4-7 พฤษภาคม 2560: อาวาสสถานวังจันท์พฤกษา จ.จันทบุรี

   ภาคตะวันตก
20-21 พฤษภาคม 2560:ทุ่งน้ำไท  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ต่างประเทศ
6 พ.ค.2560: บ้านสุขภาพ พวธ. CA 91605 USA
14 พ.ค.2560: บ้านสุขภาพ พวธ. CA 91605 USA

รายการที่มีเครื่องหมาย * บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายละเอียดการสมัครดูเพิ่มเติมด้านล่าง
 *******************************************************
29 เม.ย. - 4 พ.ค. 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)
อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ
159 หมู่ 11 บ้านศรีบุญเรือง ต.บ้านตาด อ.เมือง  จ.อุดรธานี
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 29 มีนาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครติดต่อ
อุดรธานี:   คุพลพีร์         086-491-5710
หนองบัวลำภู: คุณณัฎพัด  081-768-3242
หนองคาย: คุณอุดมทรัพย์  081-957-1621
ดินหนองฯ: คุณกอใจ  086-8632445
  หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว และกันยุง
-ไฟฉาย   
 หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  

*************************************************************
30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 4 วัน)
โรงเจริมน้ำ ใกล้วัดเขตต์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
081-4420474, 089-4019047 
Line ID: burapaglajon
FB:สวนป่านาบุญ 5
E-mail: burapaklajon@gmail.com 
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย    

 *********************************************************************************

2-3 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
รพ.สต.บ้านขะเนก อ.ศีรขรภูมิ จ.สุรินทร์

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
คุณนิดยาใจ 089-1899384


************************************************
4 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
รพ.สต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย


บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณรักเย็น 086-9174646
คุณวรรณ 089-5609292
********************************
4-7 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 4 วัน)
อาวาสสถานวังจันท์พฤกษา   
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 4 เมษายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
081-4420474, 089-4019047 
Line ID: burapaglajon
FB:สวนป่านาบุญ 5
E-mail: burapaklajon@gmail.com 
 *******************************

26 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน )
รพ.สต.เมืองวะ  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณสนธยา 081-8858572

********************************
6 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
บ้านสุขภาพ พวธ.CA
8006 laurelgrove ave N. Hollywood, CA91605
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม CA

สนใจสมัครติดต่อ
(818) 284-2352 โทรหลัง 3 โมงเย็น
(818) 284-1167  โทรหลัง 2 ทุ่ม

********************************
6-7 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน )
วัดแม่ก๋ง  ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณณัฐนิชา 085-6182299
******************************
6-14 พฤษภาคม 2560
 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม + พระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 3  ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็สด และขวดน้ำร้ัอนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/ไฟฉาย เพื่อพักค้าง
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้าเพื่อใส่ของ (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก)
-เครื่องห่มกันหนาว เสื้อหนาว หมวก และอุปกรณ์กันหนาว กันยุง 
-ที่ขูดมะละกอ
การสมัครเข้าค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สมัครได้ที่  
คุณมล   086-883-2834  
คุณปุ๊ก  089-451-4998   
คุณเมนี่    085-123-1218   
คุณแก้ว  081-208-2211 
LINE  081-800-4511
สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511

แผนที่สวนป่านาบุญ 3หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 14 พฤษาภาคม 2560 
**********************************
10 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
รพ.สต.แม่คำมี ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่


บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณอำนวย  089-757-3407
********************************

11 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
รพ.สต.แม่คำมี ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่


บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณอำนวย  089-757-3407
********************************

12-13 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ศูนย์ธรรมรตา ต.พระลับ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น


บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณสมบัติ 084-510-1060
คุณอารีย์  089-714-9912
********************************
12-14 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)
รพ.สต.แม่คำมี ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่


บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณอำนวย  089-757-3407
********************************
 14 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
บ้านสุขภาพ พวธ.CA
8006 laurelgrove ave N. Hollywood, CA91605
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม CA

สนใจสมัครติดต่อ
(818) 284-2352 โทรหลัง 3 โมงเย็น
(818) 284-1167  โทรหลัง 2 ทุ่ม

*******************************
15  พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน )
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสะปุ๋ง  จ.ลำพูน
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-851174
***************
15  - 16 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน )
ค่ายคุณธรรม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณสนธยา 081-8858572
******************************
 16  พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน )
อาคารอเนกประสงค์ วัดสะปุ๋งหลวง  จ.ลำพูน
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-8511743

******************************* 
 17  พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน )
อาคารอเนกประสงค์ วัดม่วงน้อย  จ.ลำพูน
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-8511743


*******************************  
17  - 22 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)
ทะเลธรรม อ.เมือง จ.ตรัง
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 17 เมษายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
คุณบุษกร   089-853-7162, 086-940-3318
คุณเอ๊าท์ 087-622-7838
คุณขวัญ 097-356-0059 


หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว เสื้อหนาว หมวก และอุปกรณ์กันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย   
หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 
****************************
18-19  พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
วัดบ้านโนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณสมบัติ084-5101060
คุณอารีย์ 089-714-9912
***************************
 20  - 21 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
บ้านทุ่งน้ำไท
ซ.หัวนา 5 ต.หนองแก อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครติดต่อ
พี่น้อย หัวหิน : 083-9933992

คุณต่าย หัวหิน : 088-687-1551 
*************************************
21 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถ.พระราม 2 (ซ.33 ครัวเจ๊ง้อ) แขวงท่าข้าม  
เขตบางขุนเทียน จ. กรุงเทพฯ
บรรยายโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สมัครคุณหมู 081-8302994, คุณจอม 087-0172359

คุณแก้ว 081-2082211 คุณเมย์ 081-621-7190 คุณกุ้ง 081-3749773


***************************************

20-21 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
รพ.สต.ห้วยทราย อ.พาน จ.เชียงราย


บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณรักเย็น 086-9174646
คุณวรรณ 089-5609292
*************************************

20-21 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ชุมชนไพศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์


บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณอ๋า 081-980-0105
คุณเติ้ล 094-484-1497
กรุณาเตรียมเครื่องนอน และของใช้ส่วนตัวมาเอง
 
*************************************
25 พฤษภาคม - 2ิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 9 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 25 เมษายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โทร 045-511940-8 ต่อ 1221, 1224
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
ุณนิดน้อย  082-3473898 หรือทางไลน์ 082-3473898
 คุณป้าปาน   089-7533051
 สมัครออน์ไลน์คลิกที่นี่
แล้วจะทำการตอบกลับทางอีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด 
 แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย  ถุงผ้าเพื่อใส่ของ   
 แผนที่สวนป่านาบุญ 1
 หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560  

 ******************************************************

26 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน )
รพ.สต.เมืองวะ  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณสนธยา 081-8858572
***********************************
27-28 เมษายน  2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ไร่วังช้าง บ้านแม่วังช้าง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
คุณอ๋า 081-9800105 


****************************************************
27  - 28 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน ไป-กลับ)
โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626

 *****************************************

27-28 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ชุมชนดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย


บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณรักเย็น 086-9174646
คุณวรรณ 089-5609292 

*************************************  
27-29 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)
ค่ายเยาชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่
คุณง้อ 095-525-2413
คุณสุวิทย์ 081-642-1432
 สิ่งที่ต้องเตรียมมา
-เต้นท์ มุ้ง ผ้าห่มเสื่อนอนถุงนอน
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก)
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน ชาม ช้อน ชวดน้ำดื่มส่วนตัว
- เครื่องกันหนาว กันฝนกันยุง
-ไฟฉาย
     *****************************************************
 28 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ ร้านสุ่แดนบุญ ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 โซนโอซาก้า 
แขวงบางบอน เขตบางบอน  จ.กรุงเทพฯ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่
คุณเม 081-6217190
คุณกุ้ง 092-265-0159
คุณแก้ว 081-208-2211
ร้านสู่แดนบุญ 02-408-4908-9 
**********************************
27-28 พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน อบรมเฉพาะภายใน )
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

*********************************
30-31  พฤษภาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
วัดหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-851174
******************************

ภาพกิจกรรมค่ายสุขภาพปี 2560

"เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทุกค่ายสุขภาพหมอเขียวทั่วประเทศ เปิดให้ชาวนามาขายข้าวได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ"
#ติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ผู้ประสานงานจัดค่าย ที่แสดงในตารางกิจกรรมหรือสอบถาม
 ด้ที่ค่ายแพทย์วิถีธรรมได้ทั่วประเทศ..


@@@@@@@@@@@@@@@@@
#มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

#กิจกรรมพิเศษมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมน้อมสืบสานปณิธานและพลังความดีงามอันทรงคุณค่าสุดประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพากเพียรปฏิบัติพึ่งตนและเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

   ส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ในทุกมิติ ให้สามารถพึ่งตนได้ทั้งในประเด็นการสีข้าวได้เอง การจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้ชาวนาสามารถนำข้าวมาจำหน่ายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ เช่น ในตลาดวิถีธรรม เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาชาวนาให้มีศีล ให้ปลูกข้าวไร้สารพิษ รวมทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆแบบไร้สารพิษต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น