วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ.2560

ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ปี พ.ศ. 2560
คลิ๊ก ข้อควรทราบก่อนการเข้าค่ายสุขภาพ 


คลิ๊ก แผนที่การเดินทาง 

คลิ๊ก คู่มือค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ศึกษาเบื้องต้นก่อนเข้าค่ายสุขภาพ

แยกตารางกิจกรรมตามรายเดือน(คลิ๊กเลือกตามเดือน)

เดือนมกราคม        เดือนกุมภาพันธ์    
เดือนมีนาคม          เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม     เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม       เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน         เดือนตุลาคม    
เดือนพฤศจิกายน    เดือนธันวาคม


แยกตารางกิจกรรมตามสถานที่จัด (คลิ๊กเลือกตามสถานที่)

สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร      
สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช
สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี        
สวนป่านาบุญ 5 และภาคตะวันออก

ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพเครือข่ายภาคเหนือ 
ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพเครือข่ายภาคใต้ 
ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพเครือข่ายภาคอีสาน 
ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพเครือยค่ายภาคกลางและภาคตะวันตก

ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพเครือข่ายต่างประเทศ

ตารางกิจกรรมตลาดวิถีธรรม 

ภาพกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี 2560

ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ. 2559 

ดูข้อมูลข้างหน้า
ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ.2561
  หมายเหตุ  
เครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาค  เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้ได้ที่
เครือข่ายภาคอีสาน ติดต่อ คุณเอ
เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก ติดต่อ คุณเอ๋
เครือข่ายภาคใต้ ติดต่อ คุณมัณฑณา
เครือข่ายภาคเหนือ  ติดต่อ คุณเอ้ 
เครือข่ายภาคตะวันออก ติดต่อ คุณเล็ก
เครือข่ายต่างประเทศ ติดต่อ คุณตั้ว


**************************************************
****************************************************************************

"เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทุกค่ายสุขภาพหมอเขียวทั่วประเทศ เปิดให้ชาวนามาขายข้าวได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ"
#ติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ผู้ประสานงานจัดค่าย ที่แสดงในตารางกิจกรรมหรือสอบถาม
 ด้ที่ค่ายแพทย์วิถีธรรมได้ทั่วประเทศ..


@@@@@@@@@@@@@@@@@
#มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

#กิจกรรมพิเศษมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมน้อมสืบสานปณิธานและพลังความดีงามอันทรงคุณค่าสุดประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพากเพียรปฏิบัติพึ่งตนและเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

   ส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ในทุกมิติ ให้สามารถพึ่งตนได้ทั้งในประเด็นการสีข้าวได้เอง การจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้ชาวนาสามารถนำข้าวมาจำหน่ายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ เช่น ในตลาดวิถีธรรม เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาชาวนาให้มีศีล ให้ปลูกข้าวไร้สารพิษ รวมทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆแบบไร้สารพิษต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น