วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เดือนพฤศจิกายน 2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เดือนพฤศจิกายน 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
2-6 พ.ย.2560: สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
12 พ.ย.2560 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
26 พ.ย. 2560 :โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ (คลิ๊ก)
*29 พ.ย- 5 ธ.ค.: สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ภาคใต้
ภาคอีสาน

*29 ต.ค.-3 พ.ย.2560 :วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
3-5 พ.ย. 2560: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)

6-8 พ.ย.2560 รพ.สต.ดอนมอ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)

11-12 พ.ย.2560 วัดโมกขวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
13-15 พ.ย.2560 รพ.สต.วังม่วง อ.เปีอยน้อย จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
17-19 พ.ย.2560 รพ.สต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)

*22-30 พ .ย. 2560 : สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (คลิ๊ก)
25-26 พ.ย.2560 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
รายการที่มีเครื่องหมาย * 
บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
Update
25 พฤศจิกายน 2560
 *******************************************************


หมายเหตุ  
เครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาค  เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้ได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน ติดต่อ คุณนาง
เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก ติดต่อ คุณเอ๋
เครือข่ายภาคใต้ ติดต่อ คุณมัณฑณา
เครือข่ายภาคเหนือ  ติดต่อ คุณเอ้ 
เครือข่ายภาคตะวันออก ติดต่อ คุณเล็ก
เครือข่ายต่างประเทศ ติดต่อ คุณตั้ว


"เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทุกค่ายสุขภาพหมอเขียวทั่วประเทศ เปิดให้ชาวนามาขายข้าวได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ"
#ติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ผู้ประสานงานจัดค่าย ที่แสดงในตารางกิจกรรมหรือสอบถาม
 ด้ที่ค่ายแพทย์วิถีธรรมได้ทั่วประเทศ..


@@@@@@@@@@@@@@@@@
#มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

#กิจกรรมพิเศษมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมน้อมสืบสานปณิธานและพลังความดีงามอันทรงคุณค่าสุดประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพากเพียรปฏิบัติพึ่งตนและเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

   ส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ในทุกมิติ ให้สามารถพึ่งตนได้ทั้งในประเด็นการสีข้าวได้เอง การจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้ชาวนาสามารถนำข้าวมาจำหน่ายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ เช่น ในตลาดวิถีธรรม เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาชาวนาให้มีศีล ให้ปลูกข้าวไร้สารพิษ รวมทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆแบบไร้สารพิษต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น