วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตารางกิจกรรมสวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 3
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีตารางค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

วันที่จัดค่าย                 
*15-23 ม.ค.2560  ( หลักสูตร 9 วัน)  
*11-15 ..2560   ( หลักสูตร 5 วัน) 
*30 มี.ค-4 เม.ย.2560   ( หลักสูตร 9 วัน)             
*6-14 พ.ค.2560      ( หลักสูตร 9 วัน)    
23-27 มิถุนายน 2560 (หลักสูตร 5 วัน)              
* 5-13 .ค.2560    (หลักสูตร 9 วัน)
*7-15 .ค.2560      ( หลักสูตร 9 วัน) 

2-6 พ.ย.2560: สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
*29 พ.ย.-5 ธ.ค.2560 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองคลอง จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
                 


ตารางค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมที่มีเครื่องหมาย *
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

รายการที่ไม่มีเครื่องหมาย *
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็สด และขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้ในการปรับสมดุล
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อปูนอน/ถุงนอน/ไฟฉาย เพื่อพักค้าง
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้าเพื่อใส่ของ (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก)
-เครื่องห่มกันหนาว เสื้อหนาว หมวก และอุปกรณ์กันหนาว กันยุง 
-ที่ขูดมะละกอ 

การสมัครเข้าค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สมัครได้ที่  
ทางไลน์ 081-800-4511
คุณมล   086-883-2834  
คุณปุ๊ก  089-451-4998   
คุณเมนี่    085-123-1218   
คุณแก้ว  081-208-2211 
สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511

แผนที่สวนป่านาบุญ 3


******************************************************************************
หมายเหตุ 
ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทุกค่าย 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น 
ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ เป็นต้น ตลอดทั้งพืชผัก ผลไม้ที่ไร้สารพิษมาพิษมาร่วมบุญเข้าโรงครัวได้ 
โดยให้โทรแจ้งให้ผู้ประสานงานแต่ละค่ายทราบ
เพื่อการจัดการเตรียมวัตถุดิบของค่ายที่เหมาะสม
*****************************

"เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทุกค่ายสุขภาพหมอเขียวทั่วประเทศ เปิดให้ชาวนามาขายข้าวได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ"
#ติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ผู้ประสานงานจัดค่าย ที่แสดงในตารางกิจกรรมหรือสอบถาม
 ด้ที่ค่ายแพทย์วิถีธรรมได้ทั่วประเทศ..


@@@@@@@@@@@@@@@@@
#มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

#กิจกรรมพิเศษมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมน้อมสืบสานปณิธานและพลังความดีงามอันทรงคุณค่าสุดประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพากเพียรปฏิบัติพึ่งตนและเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

   ส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ในทุกมิติ ให้สามารถพึ่งตนได้ทั้งในประเด็นการสีข้าวได้เอง การจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้ชาวนาสามารถนำข้าวมาจำหน่ายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ เช่น ในตลาดวิถีธรรม เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาชาวนาให้มีศีล ให้ปลูกข้าวไร้สารพิษ รวมทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆแบบไร้สารพิษต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น