วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมภาคใต้ ปี พ.ศ.2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคใต้ปี 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)17-19  ..2560 : ที่ทำการหมู่บ้าน บ้านท่าหิน .สวี จ.ชุมพร
25-26  ก.พ.2560: โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ จ.สงขลา

  *1-9 มี.. 2560 : สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
24-26 มี.ค.2560: สวนป่านาบุญ 2 อ.ะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เดือนเมษายน (คลิ๊ก)


เดือนพฤษภาคม (คลิ๊ก)
 *17-22 .. 2560 : ทะเลธรรม  จ.ตรั

เดือนมิถุนายน(คลิ๊ก)
 *10-18 .. 2560 : สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช
24-25 มิ.ย.2560: วัดคลองเปล  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 เดือนกรกฏาคม(คลิ๊ก)
  *12-20 .. 2560 : สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช
31 ก.ค.2560: ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร(จัดภายใน)

เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)
 *19-24 .. 2560 :สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวดจ.นครศรีธรรมราช
26-27 ส.ค.2560: รพ.สต.บ้านในวงษ์เหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง (จัดภายใน)
30-31 ส.ค.2560: วัดโตนด อ.หลังสวย จ.ชุมพร (จัดภายใน)

เดือนกันยายน (คลิ๊ก)
22-24 ก.ย. 2560 ที่ทำการหมู่บ้าน บ้านท่าหิน หมู่ที่ 5  อ.สวี จ.ชุมพร
22-24 ก.ย.2560 ทะเลธรรม  จ.ตรัง 
29-30 ก.ย.2560 สวนป่า่นาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

 เดือนตุลาคม  (คลิ๊ก)

เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)
*5-9 พ.. 2560 : สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช
9-11 ธ.ค.2560 วัดถ้ำแสงเพชร อ.เมือง จ.กระบี่ 


เดือนธันวาคม  (คลิ๊ก)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น