วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เดือนมกราคม 2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เดือนมกราคม 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ

7-8 ม.ค. 2560: บ้านจิราพร 1 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
14-15 ม.ค. 2560: บ้านต้นแหนน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
21-22 ม.ค. 2560: บ้านดงมะปินหวาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
21-22 ม.ค. 2560: อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย
24-25 ม.ค. 2560: รพ.สต.ดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
25-29 ม.ค. 2560: สวนสาธารณะเทศบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์


ภาคกลาง
*15-23 ม.ค. 2560 : สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี

 ภาคใต้

ภาคอีสาน
*5-13 ม.ค.2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร
21-22 ม.ค.2560 : อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
*23-31 ม.ค. 2560: พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง จ.กาฬสินธุ์

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
29 ม.ค.2560: ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

ต่างประเทศ 
 22 ม.. 2560 : Buhl-Oberweler 77815 เยอรมันนี
28 ม.ค.2560:  วัดพุทธดัลลัส Texas  USA

รายการที่มีเครื่องหมาย * 
บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
 *******************************************************
5-13 มกราคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 9 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 5 ธันวาคม 2559 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โทร 045-511940-8 ต่อ 1221, 1224
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
ุณนิดน้อย  082-3473898 หรือทางไลน์

คุณป้าปาน   089-7533051
 สมัครจองทางออนไลน์คลิ๊กที่นี่
จะได้รับการตอบกลัทางอีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด 
 แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย  ถุงผ้าเพื่อใส่ของ   
 แผนที่สวนป่านาบุญ 1
 หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 13 มกราคม 2560  


 *********************************************************************************
7-8 มกราคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
บ้านจิราพร 1 บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ 4 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
คุณจินตนา คำแก่น 086-1974586
คุณจิราพร ใจ๋มูล 086-9182208
คุณหล้า 091-1383756
การเตรียมตัว  สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย และนำขวดน้ำดื่มมาด้วย 
 ********************************************************************************* 
14-15 มกราคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
บ้านต้นแหนน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-8511743
******************************************************************************
15-23 มกราคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 9 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 3  ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2559 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 

หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็สด และขวดน้ำร้ัอนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/ไฟฉาย เพื่อพักค้าง
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้าเพื่อใส่ของ (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก)
-เครื่องห่มกันหนาว เสื้อหนาว หมวก และอุปกรณ์กันหนาว กันยุง 
การสมัครเข้าค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สมัครได้ที่  
คุณมล   086-883-2834  
คุณปุ๊ก  089-451-4998   
คุณเมนี่ 085-123-1218   
คุณแก้ว  081-208-2211 
สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511

แผนที่สวนป่านาบุญ 3

หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 23 มกราคม 2560  

************************************************************** 
21-22 มกราคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
บ้านดงมะปินหวาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-8511743
**************************************************************************
21-22 มกราคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า
259  หมู่ 8 บ้านห้วงบง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครและสอบถาม
คุณวรรณ 089-560-9292
คุณรักเย็น 086-917-4646 
คุณใบชา 086-922-4267
คุณบัว 088-288-8007

 แผนที่อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า

 ********************************************************
21-22 มกราคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียด
ดินหนองฯ : คุณเพชรดินฟ้า 086-355-3828
อุดรธานี : คุณพลพีร์ 086-491-5710
หนองบัวลำภู : คุณณัฏพัด 081-768-3242
หนองคาย : คุณอุดมทรัพย์ 081-9751621 *********************************************
 22 มกราคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
Alte Schule Kapellenstr. 29 Buhl-Oberweler 77815 German

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ยุโรป)

หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
อาหารมังสวิรัติ ผัก ผลไม้ น้ำดื่ม จาน/ ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัว
เบาะโยคะ
แต่งกายชุดสุภาพที่เหมาะกับฝึกโยคะและนั่งสมาธิ
สนใจสมัครติดต่อ
คุณแบบ  0722798455 
 ************************************************
 23-31 มกราคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 9 วัน)
พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
23-25 มกราคม 2560
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายกาฬสินธุ์และภาคอีสาน
26-31 มกราคม 2560 
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2559 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครติดต่อ
คุณบุญทัน 084-787-8604
คุณบานเย็น 084-786-5870 
หมอวงศ์ประสิทธิ์ 082-151-6697
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย    


*******************************************************
 24-25 มกราคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
รพ.สต.ดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-8511743
************************************************
 25-29 มกราคม 2560
จัดบูท การแพทย์วิถีธรรกับ NCD (ตาก)
แนะนำสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ตั้งแต่เวลา 9.30-19.30 น.)
ณ  สวนสาธารณะเทศบาลนครนครสวรรค์  อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ในงาน มหกรรมการแพทย์แผนไทย และตลาดนัดสุขภาพ
ด้วยการแพทย์ผสมผสาน ภาคเหนือ ปี 2560
หมายเหตุ
*25 กราคม 2560  (เวลา 9.30-16.30)
บรรยายพิเศษ "ผ่าทางตันด้านสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม"
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ 
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

 ท่านใดที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่ต้องสมัคร
**************************************************************
28 มกราคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ วัดพุทธดัลลัส  
8484 Stults road Dallas Texas 75243
 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อสอบถาม
คุณตั้ว 214-868-9891
คุณเท่ห์ 214-435-0648
คุณอัจฉรา 469-952-9349 
****************************************************************************

29กราคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม 
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม
สนใจสมัครติดต่อสอบถาม
คุณสุ 086-9774847


 แผนที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโพธาราม

**********************************************

ตารางค่ายสุขภาพกิจกรรมภายในไม่เปิดรับบุคคลภายนอก
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมท่านใดสะดวกสามารถร่วมบำเพ็ญบุญได้

19-20 ม.ค.2560
วัดบ้านโนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
อบรมโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคอีสาน

21 ม.ค.2560

ธนาคาร ธกส กาญจนบุรี   ผู้เข้าอบรม 215 ท่าน
อบรมโดยทีมงาน หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม

24-25 ม.ค.2560
สสจ สุพรรณบุรีและอสม. จำนวน 100 ท่าน
อบรมโดยทีมงาน หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม

**********************************************************************

หมายเหตุ 
ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทุกค่าย 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น 
ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ เป็นต้น ตลอดทั้งพืชผัก ผลไม้ที่ไร้สารพิษมาพิษมาร่วมบุญเข้าโรงครัวได้ 
โดยให้โทรแจ้งให้ผู้ประสานงานแต่ละค่ายทราบ
เพื่อการจัดการเตรียมวัตถุดิบของค่ายที่เหมาะสม
*******************************
"เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทุกค่ายสุขภาพหมอเขียวทั่วประเทศ เปิดให้ชาวนามาขายข้าวได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ"
#ติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ผู้ประสานงานจัดค่าย ที่แสดงในตารางกิจกรรมหรือสอบถาม
 ด้ที่ค่ายแพทย์วิถีธรรมได้ทั่วประเทศ..


@@@@@@@@@@@@@@@@@
#มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

#กิจกรรมพิเศษมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมน้อมสืบสานปณิธานและพลังความดีงามอันทรงคุณค่าสุดประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพากเพียรปฏิบัติพึ่งตนและเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

   ส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ในทุกมิติ ให้สามารถพึ่งตนได้ทั้งในประเด็นการสีข้าวได้เอง การจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้ชาวนาสามารถนำข้าวมาจำหน่ายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ เช่น ในตลาดวิถีธรรม เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาชาวนาให้มีศีล ให้ปลูกข้าวไร้สารพิษ รวมทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆแบบไร้สารพิษต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น