วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
 (ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ

*1-9 ก.พ.2560 :พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
18-19 ก.พ.2560: บ้านจิราพร อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
19 ก.พ.2560: วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ลำปาง 
19-26 ก.พ.2560: งานเกษตรแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
22 ก.พ.2560: อบต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
24-26 ก.พ.2560: กศน.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
25-26 ก.พ.2560: อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย
28 ก.พ.-2 มี.ค.2560: วัดสันป่าสัก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


ภาคกลาง
11-15 ก.พ.2560 : สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
19 ก.พ.2560:  โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ.
 
 ภาคใต้
17-19 ก.พ.2560 :ที่ทำการหมู่บ้าน บ้านท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร
25-26 ก.พ.2560: โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาคอีสาน
4 ก.พ.2560: บ้านบุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
9-10 ก.พ.2560: บ้านนาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์
*18-26 ก.พ.2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร
25-26 ก.พ.2560: อาวาสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
25-26 มีนาคม 2560: พุทธสถานสีมาอโศก อ.เมือง  จ.นครราชสีมา


ภาคตะวันออก 
19-22 ก.พ. 2560 : โรงเจริมน้ำ อ.เมือง จ. จันทบุรี
23-26 ก.พ. 2560 : อาวาสสถานวังจันท์พฤกษา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ภาคตะวันตก
25-26 ก.พ.2560 : บ้านทุ่งน้ำไท  อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
26 ก.พ. 2560: ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ต่างประเทศ 
19 .. 2560 :  วัดปุญญาวนาราม ฟรอริด้า USA


รายการที่มีเครื่องหมาย * บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายละเอียดช่องทางการสมัครตามข้อมูลด้านล่าง
 *******************************************************
1-9 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 9 วัน)
ณ พุทธสถานศลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 1 มกราคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
คุณง้อ 095-5252413 คุณสุวิทย์ 081-6421432
คุณอ๋า 081-9800105  แม่ชีทวีป 082-7682619 
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
ุณนิดน้อย  082-3473898 หรือทางไลน์

คุณป้าปาน   089-7533051
คุณหมายขวัญพุทธ 094-4841497
สมัครทางออนไลน์ คลิ๊ก 
 https://docs.google.com/forms/d/1s7mi1Vz66UY1oab9wapC0MCtfabB6MdiLSHeiky0brU/edit# 

จะได้รับการตอบรับกลับทางอีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
 -เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย    

แผนที่พุทธสถานศาลีอโศก 
*************************************************************
 4 กุมภาพันธ์ 2560
นิทรรศการสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ในงานวันภูไทโลก
ณ บ้านบุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 


****************************************************

9-10 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
บ้านนาบัว อ.เมือง  จ.สุรินทร์
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณนิดยาใจ   089-1899384

  
***************************************************
 11-15 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 3  ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
คุณมล   086-8832834  
คุณปุ๊ก  089-451-4998   
คุณเมนี่    085-1231218   
คุณแก้ว  081-208-2211 
สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511

หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็ฯสด และขวดน้ำร้ัอนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้าเพื่อใส่ของ (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก)
-เครื่องห่มกันหนาว เสื้อหนาว หมวก และอุปกรณ์กันหนาว กันยุง 
 แผนที่สวนป่านาบุญ 3 *********************************************
17-19 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)
ที่ทำการหมู่บ้าน บ้านท่าหิน หมู่ที่ 5 ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
ลุงหนุ่ย 099-4051929  
คุณเมธา 080-2288298 
คุณนุช 087-2778689


**********************************************
18-19 กุมภาพันธ์ 2560

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ณ บ้านจิราพร อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่  
คุณสนทยา 081-8858572

************************************************
18-26 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 9 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 18 มกราคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โทร 045-511940-8 ต่อ 1221, 1224
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
ุณนิดน้อย  082-3473898
คุณป้าปาน   089-7533051
สมัครทางออน์ไลน์ คลิ๊กลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/1s7mi1Vz66UY1oab9wapC0MCtfabB6MdiLSHeiky0brU/edit#
 จะแจ้งเลขที่การจองตอบรับกลับทางอีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด 
 แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย  ถุงผ้าเพื่อใส่ของ   
 แผนที่สวนป่านาบุญ 1
****************************************************
19 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถ.พระราม 2 (ซ.33 ครัวเจ๊ง้อ) แขวงท่าข้าม  
เขตบางขุนเทียน จ. กรุงเทพฯ
บรรยายโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สมัครคุณหมู 081-8302994, คุณจอม 087-0172359

คุณแก้ว 081-2082211 คุณเมย์ 081-621-7190 คุณกุ้ง 081-3749773
แผนที่โรงเรียนรรุ่งอรุณ
**********************************************************************************************

 19 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
เกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
ช่วงเวลา 8.00-15.00 น.
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
คุณประสิทธิ์ อิ่มปัญญา 093-1342816
คุณศราวุธ คำภิระปาวงศ์ 081-8848025
**********************************************
 19 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
วัดปุญญาวนาราม  เมลเบริน ฟลอริด้า USA
The Best Doctor is yourself.
We will share
Morkeaw's 9 pills (techniques) how to be your own doctor.
Balancing of the hot and cold elements in the body and mind through
Following the Buddhist Medicine Philosophy.
The work shop is on Sunday, Febuary 19th 2017
6:30am - 5:00pm
At
Wat Punyawanaram
(Melbourne Buddhist Thai Temple)
4490 Aurora Rd
Melbourne,FL32934

Things to bring.
-a cup for hot/cool drink w/ cover.
-A yoga matt
-2 towels (soak hands/feet) wear sandals.
-Lady, a blouse no sleeve w/buttons down (Gua Sha)
Bring warm clothes( low temperatures)
- some cash for buy tools, herbal oil, herbal plants etc.
To respect others please do not wear strong perfume.
We will do face poultice, no make up( option).
We do not charge for this workshop, free two vegan meals
(no dairy, no meat products, no coffee, no soda etc.)
Donations accepted.
All funds will go to the temple.
Schedule:
6:00 Pray
6:30 Yoga
8:30 breakfast
VDO Introduces Morkeaw
(Kam- lung- Jai project)
9:30  Herbal juice, how to use & Balancing diet
12:30 Lunch
          (Share stories of using 9 pills)
13:30 Gua Sha, (demo, skin detoxification) poultice.
15:00 Enema (demo)
15:30 Soaking hands and feet in a herbal concoction.
16:30 clean up
17:00 The End
Register & sign release form at the Temple
Contact:
Ajhan Tee
770-925-5520
Mr. Pairoj 321-255-1465
Mr. Rudy 321-339-4504
Smiley 352-241-6166

*********************************************

 19-22 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)
โรงเจริมน้ำ  ใกล้วัดเขตต์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 19 มกราคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
081-4420474, 089-4019047 
Line ID: burapaglajon
FB:สวนป่านาบุญ 5
E-mail: burapaklajon@gmail.com 

หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย   
 **************************************************************************
19-26 กุมภาพันธ์ 2560
จัดบูธแพทย์วิถีธรรม และบรรยายยา 9 ม็ด
ณ งานเกษตรแม่โจ้  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่  
อาจารย์สุเมธ 084-0478626

*********************************************
22 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่  
คุณสนทยา 081-8858572  คุณเก่ง 096-5259353

*******************************************
 23-26 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 4 วัน)
อาวาสสถานวังจันท์พฤกษา   
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
081-4420474, 089-4019047 
Line ID: burapaglajon
FB:สวนป่านาบุญ 5
E-mail: burapaklajon@gmail.com 
***************************************************

 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)
กศน.เชียงใหม่ (ข้างกาดสวนแก้ว) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่  
อาจารย์สุเมธ 084-0478626 
อาจารย์กุ๊กไก่ 063-1929824
สนทยา 081-8858572 

********************************************
25 กุมภาพันธ์ 2560  และ
26 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายฝึกอบรมอาหารเป็นยา และกสิกรรมไร้สารพิษ (หลักสูตร 1 วัน )
ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพพึ่งตนฯ บ้านทุ่งน้ำไท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(หัวนาซอย 1)
สนใจติดต่อ
คุณน้อยทุ่งน้ำไท 083-993-3992
คุณเมนี่ 085-123-1218
คุณหญิง 084-662-3482
คุณต่าย 088-687-1551
รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านต่อวัน
สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
1.ภาชนะใส่อาหาร/น้ำดื่มส่วนตัว/ช้อนและหมวก
2.ถั่วงอกเพาะงอก โดยทำการแช่ถั่วเขียว 2 ช้อนโต๊ะในน้ำสะอาดประมาณ 5 ชั่วโมงแล้วน้ำมาสะเด็ดน้ำ หาผ้าที่ปกคลุมไว้ 1 คืน
3. ผลไม้ฤทธิ์เย็น เช่น กล้วยน้ำว้าห่าม แตงโม สบปะรด นำมาในปริมาณที่ตนเองรับประทาน
4. ขวดน้ำพลากสติกเปล่า ขนาด 600 ซีซี จำนวน 2 ขวด
สำหรับใส่น้ำจุลินทรีย์และน้ำส้มตำกลับบ้าน
5.มีดและที่ขูดมะละกอ
   

 แผนที่บ้านทุ่งน้ำไท

 *****************************************************
25-26 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า
259  หมู่ 8 บ้านห้วงบง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครและสอบถาม
คุณวรรณ 089-560-9292
คุณรักเย็น 086-917-4646 
คุณใบชา 086-922-4267
คุณบัว 088-288-8007

 แผนที่อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า
 ********************************************
 25-26 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียด
ดินหนองฯ : คุณเพชรดินฟ้า 086-355-3828
อุดรธานี : คุณพลพีร์ 086-491-5710
หนองบัวลำภู : คุณณัฏพัด 081-768-3242
หนองคาย : คุณอุดมทรัพย์ 081-9751621


*********************************************
 25-26 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสงขลา
รับสมัครจำนวนจำกัด 70 ท่าน
จัดโดยประธานชุมชนและคณะกรรมการเขต 4 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 เฉพาะผู้ที่อยู่ในชุมชนเขต 4 เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจสมัคร
ุณนาบุญ  086-7528116
คุณดวงดาว 083-1957784 
 
 ****************************************************

25-26 มีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
พุทธสถานสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสีมาอโศกและเสิงสาง
ผู้เข้าค่าย ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 (วัดบูรพ์) เป็นค่ายผู้สูงอายุ และรับบุคคลทั่วไป

สนใจสมัครติดต่อ คุณปุ้ย 080-4805298

แผนที่สีมาอโศก

************************************************


 26 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม 
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม
สนใจสมัครติดต่อสอบถาม
คุณสุ 086-9774847


 แผนที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโพธาราม
******************************************************************************
28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)
วัดสันป่าสัก ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อสอบถาม
095-5252413, 081-6421432
************************************************************
ตารางค่ายสุขภาพกิจกรรมภายในไม่เปิดรับบุคคลภายนอก
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมท่านใดสะดวกสามารถร่วมบำเพ็ญบุญได้

3 ก.พ.2560
เทศบาลสูงเม่น  อ.สูงเม่น  จ.แพร่
อบรมโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดแพร่
ติดต่อ คุณอำนวย  089-757-3407

20 ก.พ.2560
รพ.สต.วังเบอะ อ.วังชิ้น   จ.แพร่
อบรมโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดแพร่
ติดต่อ คุณอำนวย 089-757-3407

25 - 26 ก.พ.2560
ณ พุทธสถานสีมาอโศก    จ.นครราชสีมา
อบรมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย จนท.ศูนย์สุขภาพวัดบูรพ์และกลุ่มอสม. มีผู้เข้าอบรม 60 ท่าน
อบรมโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ติดต่อ คุณบี 081-6943556

20 ก.พ.-5 มี.ค. 2560  (วันเวลาที่แน่นอนจะแจ้งอีกครั้ง)
รพ.สต.แม่คำมี  มี 3 รุ่น ๆ ละ 150 คน
ติดต่อ คุณอำนวย 089-7573407

****************************************************************************
หมายเหตุ 
ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทุกค่าย 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น 
ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ เป็นต้น ตลอดทั้งพืชผัก ผลไม้ที่ไร้สารพิษมาพิษมาร่วมบุญเข้าโรงครัวได้ 
โดยให้โทรแจ้งให้ผู้ประสานงานแต่ละค่ายทราบ
เพื่อการจัดการเตรียมวัตถุดิบของค่ายที่เหมาะสม
*******************************

"เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทุกค่ายสุขภาพหมอเขียวทั่วประเทศ เปิดให้ชาวนามาขายข้าวได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ"
#ติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ผู้ประสานงานจัดค่าย ที่แสดงในตารางกิจกรรมหรือสอบถาม
 ด้ที่ค่ายแพทย์วิถีธรรมได้ทั่วประเทศ..


@@@@@@@@@@@@@@@@@
#มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

#กิจกรรมพิเศษมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมน้อมสืบสานปณิธานและพลังความดีงามอันทรงคุณค่าสุดประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพากเพียรปฏิบัติพึ่งตนและเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

   ส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ในทุกมิติ ให้สามารถพึ่งตนได้ทั้งในประเด็นการสีข้าวได้เอง การจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้ชาวนาสามารถนำข้าวมาจำหน่ายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ เช่น ในตลาดวิถีธรรม เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาชาวนาให้มีศีล ให้ปลูกข้าวไร้สารพิษ รวมทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆแบบไร้สารพิษต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น