วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตารางแพทย์วิถีธรรมภาคกลางและภาคตะวันตก ปี พ.ศ.2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่าย
ภาคกลางและภาคตะวันตก ปี 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)
 *15-23 ม.ค. 2560 : สวนป่านาบุญ3 จ.ปทุมธานี
29 ม.ค.2560: ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 *11-13 .. 2560 : สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
26 ก.พ.2560 :ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 11-13 มี.. 2560 : สวนป่านาบุญ3 จ.ปทุมธานี
*30 มี.ค.-4 เม.ย.2560: สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
26 มี..2560 :ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เดือนเมษายน (คลิ๊ก)
*30 มี.ค.-4 เม.ย.2560: สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
 *18-26 เม.. 2560 : สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
30 เม.ย.2560 :ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เดือนพฤษภาคม (คลิ๊ก)
*6 - 14 ..2560: สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
20-21 พ.ค.2560:ทุ่งน้ำไท  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
21 พ.ค.2560: โรงเรีนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ
 28 พ.ค.2560: บ้านสู่แดนบุญ ตลาดสำเพ็ง 2 เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ
28 พ.ค.2560 :ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เดือนมิถุนายน(คลิ๊ก)
*4 - 8 มิ..2560: บ้านทุ่งน้ำไท  จ.ประจวบคีรีขันธ์
5-10 มิ.ย.2560: พุทธสถานสันติอโศก อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ
11 มิ.ย.2560: บ้านสู่แดนบุญ ตลาดสำเพ็ง 2 เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ
18 ม.ย.2560: โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ
20-21 มิ.ย.2560: สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี อ.เมือง จ.สระบุรี
23-27 มิ.ย.2560: สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี (ค่ายกสิกรรมและอาหาร)
25 มิ.ย.2560 :ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เดือนกรกฏาคม(คลิ๊ก)
*5-13 .. 2560 : สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
23 ก.ค.2560: โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพ
29 ก.ค.2560: บวรสันติอโศก ซ.นวมินทร์ 46 กรุงเทพฯ 
30 ก.ค.2560: บ้านสู่แดนบุญ ตลาดสำเพ็ง 2 เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ
เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)
4-8 ส.ค.2560: สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
13 ส.ค.2560: บ้านสู่แดนบุญ ตลาดสำเพ็ง 2 เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ
19 ส.ค.2560:ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ฯ บ้านทุ่งน้ำไท อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายนี้อบรมเฉพาะเรื่อง อาหารเป็นยาและกสิกรรมไร้สารพิษ)
20 ส.ค.2560:ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ฯ บ้านทุ่งน้ำไท อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายนี้อบรมเฉพาะเรื่อง อาหารเป็นยาและกสิกรรมไร้สารพิษ)
20 .ค.2560: โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.กรุงเทพ
*27-31 .. 2560 : โรงเรียนผู้นำ จ.กาญจนบุรี


27 ส.ค.2560 :ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 เดือนกันยายน (คลิ๊ก) 

20 กันยายน 2560 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ
24 ก.ย.2560: โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ 
 24 ก.ย.2560 :ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
26-28 ก.ย.2560:สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ค่ายนี้อบรมเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษและอาหารเป็นยา)
 เดือนตุลาคม  (คลิ๊ก)
*7 - 15 ..2560: สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี

 29 ต.ค.2560 :ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)
2-6 พ.ย.2560: สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12 พ.ย.2560 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ 
 26 พ.ย.2560: โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ 

*29 พ.ย.-5 ธ.ค.2560 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองคลอง จ.ปทุมธานี
 เดือนธันวาคม  (คลิ๊ก)
 *6-11 .. 2560 : ูนย์ธรรมชาติบำบัดวิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบรี
10 ธ.ค. 2560 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ 
16 ธ.ค.2560 บ้านทุ่งน้ำไท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
17 ธ.ค.2560 บ้านทุ่งน้ำไท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 24 ธ.ต.2560: โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ 
 24 ธ.ค.2560 :ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Update ข้อมูล
2 มิ.ย.2560, 3 มิ.ย.2560, 5 มิ.ย.2560,12 มิ.ย.2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น