วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตารางแพทย์วิถีธรรมภาคอีสานปี พ.ศ.2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคอีสานปี 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)

  เดือนมกราคม (คลิ๊ก)
*5-13 ม.ค. 2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร 
*23-31 ม.ค. 2560 : พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง จ.กาฬสินธุ์
4 ก.พ.2560 : บ้านบุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
9-10 .พ.2560: บ้านนาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
*18-26 .. 2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร 
25-26 ก.พ.2560 : อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
25-26 ..2560: พุทธสถานสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา
4-5 มี.ค.2560: วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี 
7-8 มี.ค.2560: ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
9-10 มี.ค.2560: โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
10 มี.ค.2560: โรงพยาบาลพนมดงรัก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
16-17 มี.ค.2560: โรงพยาบาลหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (ค่ายภายใน)
23-24 มี.ค.2560: รพ.สต.เขนก อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
*23-28 มี.. 2560 : วัดป่าภูฝางสันติธรรม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 
30-31 มี.ค. 2560: รพ.สต.โนนม่วง อ.พยัคภูมิ จ.มหาสารคาม

เดือนเมษายน (คลิ๊ก)
4-5 เม.ย.2560: รพ.สต.เขนก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ (ค่ายภายใน)
5-7 เม.ย.2560: โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
7 เม.ย.2560: โรงพยาบาลพนมดงรัก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
7-9 เม.ย.2560: วัดป่าเมตตาราม บ้านโนนเขวา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
*29 เม.ย.-4 พ.ค.2560: อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี 

เดือนพฤษภาคม (คลิ๊ก)
*29 เม.ย.-4 พ.ค.2560: อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
2-3 พ.ค.2560: รพ.สต.ขะเนก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
5 พ.ค.2560: โรงพยาบาลพนมดงรัก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
12-13 พ.ค.2560: ศูนย์ธรรมรตา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
18-19 พ.ค.2560: วัดบ้านโนรัง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ค่ายภายใน)
*25.ค.-2 มิ.. 2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร

เดือนมิถุนายน(คลิ๊ก)
*25 พ.ค-2 มิ.. 2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร
 3-4 มิ.ย.2560: วัดสว่างอรุณ บ้านโนน  อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
6-7 มิ.ย.2560: รพ.สต.บ้านดอนบม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10-11 มิ.ย.2560: ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13-14 มิ.ย.2560: รพ.สต.เมืองเก่า บ้านกุดกว้าง อ.เมือง ขอนแก่น 
16-17 มิ.ย.2560: วัดสุมังคลาราม อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
17-18 มิ.ย.2560: อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
*21-26 มิ.ย.2560: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทอง จ.บุรีรัมย์
*29 มิ.ย.- 7 .. 2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร

 เดือนกรกฏาคม(คลิ๊ก)
7-9 ก.ค.2560: รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
13-14 ก.ค.2560: วัดธงชัย บ้านทุ่งแค ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
15-16 ก.ค.2560: ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี รพ.ขอนแก่น
17-18 ก.ค.2560:วัดวุฒาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
20-21 ก.ค.2560: วัดธงชัย บ้านทุ่งแค ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
20-21 ก.ค.2560: รพ.สต.บ้านแตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
21 ก.ค.2560: โรงเรียนสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
24-25 ก.ค.2560: วัดธงชัย บ้านทุ่งแค ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
 *29 มิ.ย.- 7 .. 2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร
*29 ..- 4 .. 2560 : พุทธสถานสีมาอโศก จ.นครราชสีมา

เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)
 4-6 ส.ค.2560: รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
*29 ..- 4 .. 2560 : พุทธสถานสีมาอโศก จ.นครราชสีมา
*7 - 15 ส.ค.2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร
 17 ส.ค.2560: อบต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสาบ จ.นครราชสีมา
19-20 ส.ค.2560: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
23 ส.ค.2560: เทศบาลตำบลตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
29-30 ส.ค.2560 วัดศรีบุญนาค จ.ขอนแก่น 

 เดือนกันยายน (คลิ๊ก)
 1-3 ก.ย.2560: รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
*9-17 ก.ย.2560: ค่ายแฟนพันธุ์แท้ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
*20-28 .. 2560 : สวนป่านาบุญ 1อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
30 ก.ย.- 1 ต.ค. 2560 บวรสีมาอโศก จ.นครราชสีมา

 เดือนตุลาคม  (คลิ๊ก)

 1-3 ต.ค.2560 วัดตาลเรือง อ.โกสุมพิสัย จ.ขอนแก่น
6-7 ต.ค.2560: รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
10-12 ต.ค.2560 วัดขุนพรหมดำริ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
10-12 ต.ค.2560 วัดอุปราช จ.ขอนแก่น 
15-17 ต.ค. 2560 รพ.สต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
17-19 ต.ค.2560 วัดขุนพรหมดำริ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
17-19 ต.ค.2560 วัดบ้านหัวดง อ.นาดูน จ.ขอนแก่น 
17-19 ต.ค.2560 วัดปทุมวนาราม อ.เชียงยืน จ.ขอนแก่น 
18-20 ต.ค.2560 รพ.สต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 
19-21 ต.ค.2560 วัดบ้านเขวาทุ่ง อ.พยัคภูมิพิสัย จ.ขอนแก่น 
22-24 ต.ค.2560 รพ.สต.เพ็กใหญ่ อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น 
*29 ต.ค.- 3 พ.ย.2560: วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
29-31 ต.ค.2560 วัดบ้านหนองแคน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.ขอนแก่น 

เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)

3-5 พ.ย.2560: รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
6-8 พ.ย.2560 วัดท่าราชไชยศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11-12 พ.ย.2560 วัดโมกขวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
13-15 พ.ย.2560 รพ.สต.วังม่วง อ.เปีอยน้อย จ.ขอนแก่น 
17-19 พ.ย.2560 รพ.สต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
*22-30 พ .. 2560 : สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
25-26 พ.ย.2560 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 เดือนธันวาคม  (คลิ๊ก)
 1-3 ธ.ค.2560: รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 9-10 ธ.ค.2560 วัดโมกขวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
9-10 ธ.ค. 2560 ดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
 *13 .ค.2560 : เรือนจำนครพนม จ.นครพนม
13-15 ธ.ค.2560 บ้านคา ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 
  *15 - 23 .ค.2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร
 16 ธ.ค.2560 ตลาดน้ำราชมงคล อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)
 20-22 ธ.ค.2560 บ้านสันติสุขโคกสง่า อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
 23-24 ธ.ค.2560 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)  
 **31 ธ.ค.- 2 ม.ค.2561 งานเพื่อดินฟ้า ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)
 ปรับปรุงข้อมูล
18 ธ.ค. 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น