วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ ปี พ.ศ.2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคเหนือปี 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)
 
7-8 ม.ค. 2560: บ้านจิราพร 1 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
14-15 ม.ค. 2560: บ้านต้นแหนน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
21-22 ม.ค. 2560: บ้านดงมะปินหวาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
21-22 ม.ค. 2560: อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย
24-25 ม.ค. 2560: รพ.สต.ดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
*25-29 ม.ค. 2560: สวนสาธารณะเทศบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์
เดือนกุมภาพันธ์  (คลิ๊ก)
 *1-9 .. 2560 : พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
18-19 .พ. 2560: บ้านจิราพร  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
19 ก.พ.2560: วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
19-26 ก.พ. 2560 : งานเกษตรแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
22 ก.พ. 2560: อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
24-26 ก.พ.2560: กศน.เชียงใหม่ (ข้างกาดสวนแก้ว) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
25-26 ก.พ.2560: อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
28 ก.พ.-2 มี.ค.2560: วัดสันป่าสัก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

เดือนมีนาคม  (คลิ๊ก)
1-2 มีนาคม 2560: อบต.น้ำดิบ  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
4-5 มีนาคม 2560: เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
6-7 มีนาคม 2560: วัดสิริมังคลาจารย์ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
*12-20 มี.. 2560 : อาวาสสถานฮอมบุญอโศก จ.แพร่
15-17 มี.ค.2560: สำนักสงฆ์บ้านวะครีโคะ อ.อุ้งผาง จ.ตาก
25-26 มี.ค.2560: ชุมชนศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
25-26 มี.ค.2560: ศาลาประชาคมบ้านดอยจัน หมู่ที่ 1อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
27-31 มี.ค.2560: วัดดอยหลังถำ้ อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน


เดือนเมษายน (คลิ๊ก)
1 เม.ย.2560: หมู่บ้าน ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2 เม.ย.2560: หมู่บ้าน ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
4 เม..2560: เทศบาลท่าศาลา จ.เชียงใหม่

6 เม.ย.2560: หมู่บ้าน ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
8-9 เม.ย.2560: รพ.สต.นาบ้านไร่ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 
29-30 เม.ย.2560: วัดมงคลชัย (หนองเกิด) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
29-30 เม.ย.2560: วัดแม่ปุ้มสันติสุข อ.เกาะคา จ.ลำปาง
30 เม.ย.2560: ไร่วังช้าง อ.จุน จ.พะเยา

เดือนพฤษภาคม (คลิ๊ก)
4 พ.ค.2560: รพ.สต.ท่าสาย  อ.เมือง จ.เชียงราย
6-7 พ.ค.2560: วัดแม่ก๋ง อ.เมือง จ.ลำปาง
10 พ.ค.2560: รพ.สต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
11 พ.ค.2560: รพ.สต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
12-14 พ.ค.2560: รพ.สต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 
15 พ.ค.2560: อาคารอเนกประสงค์ รร.สะปุ่ง จ.ลำพูน
15-16 .ค.2560: ค่ายคุณธรรม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
16 พ.ค.2560: อาคารอเนกประสงค์วัดสะปุ๋งหลวง จ.ลำพูน
17 พ.ค.2560: อาการอเนกประสงค์วัดม่วงน้อย  จ.ลำพูน
20-21 พ.ค.2560: รพ.สต.ห้วยทราย อ.พาน จ.เชียงราย
20-21 พ.ค.2560: ชุมชนไพศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
26 พ.ค.2560: รพ.สต.เมืองวะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
27-28 พ.ค.2560: ไร่วังช้าง อ.จุน จ.พะเยา
27-28 พ.ค.2560: อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย
27-28 พ.ค.2560: โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
27-29 ..2560: ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
30-31 พ.ค.2560: วัดหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

เดือนมิถุนายน(คลิ๊ก)

3-4 มิ.ย.2560: โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
4 มิ.ย.2560: ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
5 มิ.ย.2560: ศาลาอเนกประสงค์ บ้านบูชา ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน
6-7 มิ.ย.2560: ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังสะแกง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
7-8 มิ.ย.2560: วัดมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
10 มิ.ย.2560: วัดศักดาราม  ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
11 มิ.ย.2560: ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสัมนะโก อ.เมือง จ.ลำพูน
14-15 มิ.ย.2560: วัดบ้านบุ่ง  อ.เมือง  จ.พิจิตร
17-18 มิ.ย.2560: อาสาสสถานฮอมบุญอโศก อ.เด่นชัย จ.แพร่
20 มิ.ย.2560: วัดกิ่วแลหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
21 มิ.ย.2560: รร.ผู้สูงอายุวัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

22 มิ.ย.2560: บ้านผู้ใหญ่บ้้านบ้านสิริมังคลาจารย์  อ.ดอยหล่อ  จ.เชียงใหม่
23-24 มิ.ย.2560: สำนักปฏิบัติธรรมปหิตุมาตุภูมิ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
23-25 มิ.ย.2560: ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
24-25 มิ..2560: โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
24-25 มิ.ย.2560: ไร่วังช้าง บ้านแม่วังช้าง อ.จุน จ.พะเยา 
24-25 มิ.ย.2560: วัดผาอ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
25 มิ.ย.2560: สวนรู้เพียรรู้พัก บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
30 มิ.ย.-1 ก.ค.2560: ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คำมี  อ.เมือง จ.แพร่ 
 เดือนกรกฏาคม(คลิ๊ก)
 1-2 .ค.2560:โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
1-2 ก.ค.2560: ชุมชนไพศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
4-5 ก.ค.2560: เทศบาลตำบลสันต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
*19-27 .ค.2560: สำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
24-25 ก.ค.2560: อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย
29-30 ก.ค.2560: ไร่วังช้าง บ้านแม่วังช้าง อ.จุน จ.พะเยา 
29-30 ก.ค.2560: ชุมชนไพศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
30 ก.ค.2560: สวนรู้เพียรรู้พัก บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง


เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)

5-7 ส.ค.2560: สำนักปฏิบัติธรรมดรุณีวิเวกาศรม  อ.เมือง จ.พะเยา
12-14 ส.ค.2560: ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
19-20 ส.ค.2560:  ค่ายคุณธรรม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
19-20 ส.ค.2560: เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
26-27 ส.ค.2560: อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย 
26-27 ส.ค.2560: บ้านป้าดวงแข ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน 
27 ส.ค.2560: สวนรู้เพียรรู้พัก บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
29-30 ส.ค. 2560: บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
31 ส.ค.- 1 ก.ย.2560 : บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
 เดือนกันยายน (คลิ๊ก)
2-3 ก.ย. 2560 เทศบาลตำบลดงคำ จ.ลำพูน 
23-24 ก.ย. 2560 ค่ายคุณธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
24 ก.ย.2560: สวนรู้เพียรรู้พัก บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
25-26 ก.ย.2560 รพ.สต.บ้านเรือน จ.ลำพูน 
29 ก.ย.-1 ต.ค.2560 ค่ายเยาชนเชียงดาว จ.เชียงใหม่
30 ก.ย-1 ต.ค 2560 เทศบาลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน

 เดือนตุลาคม  (คลิ๊ก)

เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)
*11-19 .. 2560 : อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า จ.เชียงราย
25-26 พ.ย.2560 เทศบาลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน 
25-26 พ.ย.2560 บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
26 พ.ย.2560: สวนรู้เพียรรู้พัก บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

 เดือนธันวาคม  (คลิ๊ก)
9-10 ธ.ค.2560 วัดม่วงคำ เทศบาลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน (คลิ๊ก)
10-11 ธ.ค.2560 ค่ายคุณธรรม จ.เชียงใหม่

16-17 ธันวาคม 2560 อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย (คลิ๊ก)
 16-17 ธ.ค.2560 วัดป่ายาง บ้านเหล่ามะเหยือง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (คลิ๊ก)
23-24 ธ.ค.2560 เทศบาลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน (คลิ๊ก)up date 
18 ธันวาคม 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น