วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เดือนมีนาคม 2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เดือนมีนาคม 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
 (ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ

4-5 มีนาคม 2560: เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
6-7 มีนาคม 2560: วัดสิริมังคลาจารย์ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
*12-20 มีนาคม 2560 : อาวาสสถานฮอมบุญอโศก จ.แพร่
15-17 มีนาคม 2560: สำนักสงฆ์บ้านวะครึโคะ อ.อุ้งผาง จ.ตาก
25-26 มีนาคม 2560: ชุมชนศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
25-26 มีนาคม 2560: ศาลาประชาคมบ้านดอยจัน อ.เชียงแสน
                                 จ.เชียงราย

ภาคกลาง 
4-5 มีนาคม 2560: พิพิธภัณฑ์เกษตรกษัตริย์  จ.ปทุมธานี
26 มี.ค.2560 : โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ
*30 มี.ค. -4 เม.ย.2560 : สวนป่านาบุญ 3  จ.ปทุมธานี

 ภาคใต้
*1-9 มีนาคม 2560 : สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช
24-26 มีนาคม 2560: สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช 
ภาคอีสาน

4-5 มีนาคม 2560: วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
7-8 มีนาคม 2560: ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
9-10 มีนาคม 2560:หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10 มีนาคม 2560: โรงพยาบาลพนมดงรัก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
16-17 มีนาคม 2560:โรงพยาบาลหนองเรือ  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
23-24 มีนาคม 2560: รพ.สต.เขนก อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
*23-28 มีนาคม 2560 : วัดป่าภูฝางสันติธรรม จ.หนองบัวลำภู
30-31 มีนาคม 2560: รพ.สต.โนนม่วง อ.พยัคภูมิ จ.มหาสารคาม

ภาคตะวันออก
1 มีนาคม 2560: โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง

ภาคตะวันตก
26 มีนาคม 2560: ศูนย์ธรรมชาติบำบัด  โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

ต่างประเทศ

4.ค.2560:  วัดพุทธดัลลัส Texas  USA
รายการที่มีเครื่องหมาย * บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายละเอียดช่องทางการสมัครแต่ละค่ายตามข้อมูลด้านล่าง
 *******************************************************
 1 มีนาคม 2560
จัดบูทสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ( 1 วัน)
โรงพยาบาลระยอง  หน้าตึกฉัตรแก้ว อ.เมือง จ.ระยอง
บรรยายและสาธิตโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ท่านที่สนใจสามารถเดินเข้าเยี่ยมชมได้เลยไม่ต้องสมัคร
ติดต่อสอบถาม 081-4420474,089-4019047 
*****************************************************

1-9 มีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 9 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 2
ุณต้อย  081-301-4587
คุณรวย   081-084-5469
คุณจู       081-496-8042

หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย   

แผนที่สวนป่านาบุญ 2
หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2560  

 **********************************************************************

4ีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ศาลาอเนกประสงค์ธรรมสถิตย์ใต้อุโบสถ วัดพุทธดัลลัส   Texas  USA
8484 Stults road Dallas Texas  75243
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมดัลลัส
เริ่ม 8.00-12.00 น.
กิจกรรมที่ทำ ได้แก่ การทบทวนธรรม ทำโยคะ กดจุดลมปราณ ออกกำลังกาย การพอกหน้าถอนพิษ การกัวซา การดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลและร่วมรับประทานอาหารปรับสมดุล
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโทรติดต่อ สอบถาม
คุณตั้ว (Paul) 972-365-6083
คุณเท่ห์ (Tae) 214-435-6048
********************************************************   

4-5ีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
วัดป่าศรีดุดมรัตนาราม 
บ้านทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดขอนแก่น
สนใจสมัครติดต่อ
คุณอ้อย 087-134-9273
คุณแดง 088-311-6714

 *************************************************** 
4-5ีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน ไป-กลับ)
เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน
เวลา 8.00-15.00 น.
บรรยายและสาธิตการปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
คุณวัชรี ไชยพวล 090-3245608
คุณนิลวรรณ ไชยมาลา 089-8541469
คุณหล้า   091-1383756
หมายเหตุ
เตรียมขวดน้ำดื่มมาด้วย  และสวใส่เสื้อผ้าที่สบาย

    

                      
 *******************************************

4-5ีนาคม 2560
บูทแพทย์แพทย์วิถีธรรม 
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ถ.พหลโยธิน กม.46-48 ตรงข้าม รพ.การุญเวช จ.ปทุมธานี
เวลา 8.00-18.00 น.
บรรยายและสาธิตการปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  
ท่านใดสนใจสามารถเดินเข้าเยี่ยมชมได้ เลย
***************************************************-

6-7ีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน )
ณ วัดสิริมังคลาจารย์ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

บรรยายและสาธิตการปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
คุณราตรี 086-1968426

*********************************************
7-8 มีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดขอนแก่น
สนใจสมัครติดต่อ
คุณต๋อย  084-510-1060
หมายเหตุ  สนับสนุนงบประมาณโดยโรงพยาบาลขอนแก่น
***********************************************************************
9-10ีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่
ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดขอนแก่น
สนใจสมัครติดต่อ
คุณต๋อย  084-510-1060
 หมายเหตุ  สนับสนุนงบประมาณโดยโรงพยาบาลขอนแก่น
***********************************************************************
12-20ีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 9 วัน)
อาวาสสถานฮอมบุญอโศก
บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย   จ.แพร่
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 12 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครติดต่อ
คุณอำนวย         089-757-3407 
คุณัฐวุฒิ         081-796-7068
คุณป้าน้อย        081-602-3878
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว เสื้อหนาว หมวก และอุปกรณ์กันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย    


หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 20 มีนาคม 2560  

แผนที่ ฮอมบุญอโศก
 *********************************************** 
10ีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
โรงพยาบาลพนมดงรัก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายสุรินทร์
สนใจสมัครติดต่อ
อ.โต้ง 081-6004119
*********************************************  
15-17ีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
สำนักสงฆ์บ้านวะครึโคะ ตำบลโมโกร อำเภออุ้งผาง จ.ตาก
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมอุ้งผาง
สนใจสมัครติดต่อ
คุณเฉิด สารเรือน 093-2481122
******************************************************
 16-17ีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
โรงพยาบาลหนองเรือ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดขอนแก่น
สนใจสมัครติดต่อ
คุณต๋อย  084-510-1060
******************************************
23-24ีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
รพ.สต.เขนก อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายสุรินทร์
สนใจสมัครติดต่อ
อ.โต้ง 081-6004119
********************************************* 
 23-28 มีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)
วัดป่าภูฝางสันติธรรม จ.หนองบัวลำภู

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายกาฬสินธุ์และภาคอีสาน
เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครติดต่อ
หนองบัวลำภู คุณณัฎพัด 081-768-3242
อุดรธานี  คุพลพีร์         086-491-5710
หนองคาย คุณอุดมทรัพย์ 081-957-1621
ดินหนองฯ คุณเพชรดินฟ้า 091-861-8263
คุณป้าปาน                          089-753-3051   
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว เสื้อหนาว หมวก และอุปกรณ์กันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย    
 หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 28 มีนาคม 2560  


 

*************************************************************
 24-26 มีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 2
ุณต้อย  081-301-4587
คุณรวย   081-084-5469
คุณจู       081-496-8042

หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย   

แผนที่สวนป่านาบุญ 2

*************************************************
25-26 มีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ชุมชนศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ิ่มลงทะเบียน 7.00 น. 
สนใจสมัครติดต่อ
คุณอ๋า 081-9800105
คุณเติ้ล 094-4841497
กรุณาเตรียมเครื่องนอน และของใช้ส่วนตัวมาเอง


 ********************************************
25-26 มีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ศาลาประชาคมบ้านดอยจัน หมู่ที่ 1
ต.โยนก  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม


สนใจสมัครติดต่อ
 คุณคอง 087-6619461
คุณคอน 084-6879719
คุณรักเย็น 086-917-4646
คุณวรรณ 089-560-9292
**********************************************
26 มีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถ.พระราม 2 (ซ.33 ครัวเจ๊ง้อ) แขวงท่าข้าม  
เขตบางขุนเทียน จ. กรุงเทพฯ
บรรยายโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สมัครคุณหมู 081-8302994, คุณจอม 087-0172359

คุณแก้ว 081-2082211 คุณเมย์ 081-621-7190 คุณกุ้ง 081-3749773

แผนที่โรงเรียนรรุ่งอรุณ
**********************************************************************************************
30-31ีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
รพ.สต.เขนก อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายสุรินทร์
สนใจสมัครติดต่อ
อ.โต้ง 081-6004119
*********************************************  
26 มีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม 
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม
สนใจสมัครติดต่อสอบถาม
คุณสุ 086-9774847

 แผนที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโพธาราม
******************************************************************************

30 มีนาคม - 4 เมษายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)
  สวนป่านาบุญ 3  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็สด และขวดน้ำร้ัอนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/ไฟฉาย เพื่อพักค้าง
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้าเพื่อใส่ของ (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก)
-เครื่องห่มกันหนาว เสื้อหนาว หมวก และอุปกรณ์กันหนาว กันยุง 
-ที่ขูดมะละกอ
การสมัครเข้าค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สมัครได้ที่  
คุณมล   086-883-2834  
คุณปุ๊ก  089-451-4998   
คุณเมนี่    085-123-1218   
คุณแก้ว  081-208-2211 
สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511

แผนที่สวนป่านาบุญ 3

หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 4มษายน 2560  

*****************************************************

ตารางค่ายสุขภาพกิจกรรมภายในไม่เปิดรับบุคคลภายนอก
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมท่านใดสะดวกสามารถร่วมบำเพ็ญบุญได้
16-17ีนาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ห้องประชุม รพ.หนองเรือ อ.หนองเสือ จ.ขอนแก่น
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายสุรินทร์
อ.นิด อ.โต้ง 081-6004119
หมายเหตุ 
ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทุกค่าย 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น 
ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ เป็นต้น ตลอดทั้งพืชผัก ผลไม้ที่ไร้สารพิษมาพิษมาร่วมบุญเข้าโรงครัวได้ 
โดยให้โทรแจ้งให้ผู้ประสานงานแต่ละค่ายทราบ
เพื่อการจัดการเตรียมวัตถุดิบของค่ายที่เหมาะสม
******************************* 
"เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทุกค่ายสุขภาพหมอเขียวทั่วประเทศ เปิดให้ชาวนามาขายข้าวได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ"
#ติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ผู้ประสานงานจัดค่าย ที่แสดงในตารางกิจกรรมหรือสอบถาม
 ด้ที่ค่ายแพทย์วิถีธรรมได้ทั่วประเทศ..


@@@@@@@@@@@@@@@@@
#มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

#กิจกรรมพิเศษมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมน้อมสืบสานปณิธานและพลังความดีงามอันทรงคุณค่าสุดประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพากเพียรปฏิบัติพึ่งตนและเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

   ส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ในทุกมิติ ให้สามารถพึ่งตนได้ทั้งในประเด็นการสีข้าวได้เอง การจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้ชาวนาสามารถนำข้าวมาจำหน่ายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ เช่น ในตลาดวิถีธรรม เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาชาวนาให้มีศีล ให้ปลูกข้าวไร้สารพิษ รวมทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆแบบไร้สารพิษต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น