วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข้อควรทราบก่อนการเข้าค่าย
 1. ทางค่ายมีนโยบายไม่รับผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วัณโรค เป็นต้น
กรุณาให้ญาติผู้ป่วยมาเรียนรู้แทน ทางศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน มิใช่สถานพยาบาลจึง ไม่มีนโยบายรับรักษาผู้ป่วย

2. ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้  ต้องมีญาติมาดูแลด้วย

2.ทุกค่ายอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในภายหลัง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรุณาเช็คข้อมูลในเว็ปก่อนสมัคร และก่อนการเดินทาง
 
3. ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกภายในค่าย (ขอให้นำถุงผ้ามาใช้) เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก กับโครงการสุขภาพดี ลดขยะให้เป็นศูนย์


4. ค่ายสุขภาพทุกค่ายที่จัด ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนฯ สวนป่านาบุญ จังหวัดมุกดาหาร
สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช  และสวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี ถ้าท่านสะดวกที่จะนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้เอง ท่านสามารถนำมาได้ เช่น เต็นท์หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม  เตรียมถุงเท้าไว้ใส่ สำหรับท่านที่เกรงพื้นเย็น


สำหรับ ค่ายสุขภาพที่จัดในสถานที่ ต่าง ๆ ที่ระบุ ให้โทรสอบถามข้อมูลกับผู้ประสานงานที่รับสมัคร ในแต่ละค่าย เบอร์โทรผู้ประสานงานจะมีระบุให้ในแต่ละค่าย 


5. ควรศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจาก
คู่มือการเข้าค่าย ก่อนทุกครั้งได้ที่ 


6. สำหรับค่ายสุขภาพที่จัดอบรม ๓ – ๙ วัน ก่อนสมัครท่านควรมั่นใจว่าท่านสามารถอยู่อบรมในค่ายได้ครบตลอดทั้งหลักสูตร ๓ – ๙ วัน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง


7. กรณีค่ายที่มีการสมัครผ่าน email suanpanaboon.app@gmail.com กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบเพื่อความสะดวกของท่าน
1. ชื่อ-สกุล 2. อายุ 3. ที่อยู่ 4.อาชีพ 5.การศึกษา
6. หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์
7.โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย
8.เป้าหมายการอบรม 9.ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน
10.โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม
11. เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลครบจะแจ้งเลขที่การจอง กลับไปให้ทางอีเมล์

 8.  หน่วยงานหรือองค์กรเอกชนหรือเครือข่าย สนใจเข้าอบรมในค่ายสุขภาพ กรุณาติดต่อคุณนิตยาภรณ์ โทร 086-877-5727 , คุณหลิน โทร 088-030-4812 (ติดต่อทางไลน์ที่ 081-611-3213)


9. ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ทุกค่าย ให้การอบรมให้ความรู้ฟรีกับประชาชน

10.  ท่านใดที่จองเข้ามาแล้วไม่สามารถเดินทางมาได้ ให้แจ้งกลับข้อมูลไปยังผู้รับสมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้เข้ารับการอบรมการเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม

1. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนเข้าอบรม
 2. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพทั้งท่านหญิงและชาย (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด คอกระเช้า สายเดี่ยว  ห้ามนุ่งกางเกงสั้น/ กระโปรงสั้น ดูได้จากเมื่อนั่งแล้วความยาวกางเกง/กระโปรงต้องปิดหัวเข่าถึงหน้าแข้งให้เรียบร้อย และห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป)  อนึ่งศาลาบรรยายที่สวนป่านาบุญ ๑ เป็นพื้นปูน ท่านสามารถใส่ถุงเท้ากันความเย็นจากพื้นได้

3. นำเสื้อมีกระดุมหน้ามา 1 ตัวสำหรับการฝึกปฏิบัติการถอนพิษร้อนทางผิวหนังที่แผ่นหลัง 
 ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่าย

1. ลงทะเบียนกรอกใบสมัคร พร้อมยื่น บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียนเข้าค่าย
2.  รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามน้ำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์
3.  แยกทิ้งขยะให้ถูกที่  แยกขยะสดขยะแห้ง (ขยะสดจะนำไปทำปุ๋ยเพื่อปลูกผัก ขยะแห้งสามารถนำไปรีไซเคิลทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือ ขายได้)
4. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯ เด็ดขาด
5. กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์ ไข่ นม เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ
6. ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้ ซึ่งอาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ นม ไข่ และน้ำมัน
7. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า
8. ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้เข้าค่ายในศูนย์ฯ ขอให้มีน้ำใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน
 9. ขอความร่วมมือตรวจสุขภาพพื้นฐานทุกท่าน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดัน  (ฟรี)
10. กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่ายส่งให้เจ้าหน้าที่หลับจบค่าย
11. ร่วมช่วยกัน 

 หมายเหตุ 
ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทุกค่าย 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น 
ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ เป็นต้น ตลอดทั้งพืชผัก ผลไม้ที่ไร้สารพิษมาร่วมบุญเข้าโรงครัวได้ 
โดยให้โทรแจ้งให้ผู้ประสานงานแต่ละค่ายทราบ
เพื่อการจัดการเตรียมวัตถุดิบของค่ายที่เหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น