วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เดือนมิถุนายน 2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เดือนมิถุนายน 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
 (ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ3-4 มิ.ย.2560: โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
4 มิ.ย.2560: ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
5 มิ.ย.2560: ศาลาอเนกประสงค์ บ้านบูชา ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน
6-7 มิ.ย.2560: ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังสะแกง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
7-8 มิ.ย.2560: วัดมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
10 มิ.ย.2560: วัดศักดาราม  ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
11 มิ.ย.2560: ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสัมนะโก อ.เมือง จ.ลำพูน
14-15 มิ.ย.2560: วัดบ้านบุ่ง  อ.เมือง  จ.พิจิตร 
16 มิ.ย.2560: วัดราชคฤห์ อ.เมือง จ.พะเยา
17-18 มิ.ย.2560: อาสาสสถานฮอมบุญอโศก อ.เด่นชัย จ.แพร่
20 มิ.ย.2560: วัดกิ่วแลหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
21 มิ.ย.2560: รร.ผู้สูงอายุวัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

22 มิ.ย.2560: บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านสิริมังคลาจารย์  อ.ดอยหล่อ  จ.เชียงใหม่
23-24 มิ.ย.2560: สำนักปฏิบัติธรรมปหิตุมาตุภูมิ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
23-25 มิ.ย.2560: ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
24-25 มิ.ย.2560: โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
24-25 มิ.ย.2560: ไร่วังช้าง บ้านแม่วังช้าง อ.จุน จ.พะเยา 
25 มิ.ย.2560: สวนรู้เพียรรู้พัก บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
30 มิ.ย.-1 ก.ค.2560: ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คำมี  อ.เมือง จ.แพร่


ภาคกลาง 
3-4 มิ.ย.2560: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ  จ.ปทุมธานี 
5-10 มิ.ย.2560: พุทธสถานสันติอโศก  อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ
11 มิ.ย. 2560: ร้านสู่แดนบุญ ตลาดสำเพ็ง 2 เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ
18 มิ.ย. 2560: โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตจอมทอง จ.กรุงเทพ

23-27 มิ.ย. 2560: สวนป่านาบุญ 3  จ.ปทุมธานี (ค่ายกสิกรรม+อาหาร)

 ภาคใต้

*10-18 มิถุนายน 2560 : สวนป่านาบุญ จ.นครศรีธรรมราช
24-25 มิถุนายน 2560:วัดคลองเปล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาคอีสาน
*25 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร
3-4 มิ.ย.2560: วัดสว่างอรุณ บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
6-7 มิ.ย.2560: รพ.สต.บ้านดอนบม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10-11 มิ.ย.2560 :ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13-14 มิ.ย. 2560: รพ.สต.เมืองเก่า บ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
16-17 มิ.ย.2560: วัดสุมังคลาราม อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
17-18 มิ.ย.2560: อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
*21-26 มิถุนายน 2560:  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทอง
                                     อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
*29 มิ.ย.-7 ก.ค. 2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร

ภาคตะวันออก 


1-4 มิ.ย. 2560 :โรงเจริมน้ำ อ.เมือง จ.จันทบุรี


   ภาคตะวันตก


*4-8 มิถุนายน 2560: บ้านทุ่งน้ำไท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
25 มิถุนายน 2560 : ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม
                     จ.ราชบุรี


ต่างประเทศ

18 มิถุนายน 2560
วัดสังฆตาวนาราม Oklahoma city รัฐOklahoma USA
21-23 มิถุนายน 2560
   : 6836  Green swamp road Clermont Forida 34714  USA
 24-25 มิถุนาน 2560
   : 6836  Green swamp road Clermont Forida 34714  USA


รายการที่มีเครื่องหมาย * บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายละเอียดการสมัครแต่ละค่ายดูตามด้านล่าง
ปรับปรุงข้อมูล
10 มิถุนายน 2560
 *******************************************************
25 พฤษภาคม - 2ิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม+พระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 25 เมษายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โทร 045-511940-8 ต่อ 1221, 1224
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
ุณนิดน้อย  082-3473898 หรือทางไลน์

คุณป้าปาน   089-7533051
 สมัครจองทางออนไลน์คลิ๊กที่นี่
จะได้รับการตอบกลัทางอีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด 
 แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย  ถุงผ้าเพื่อใส่ของ   
 แผนที่สวนป่านาบุญ 1
 หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 
 *********************************************************************************
 1-4 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 4 วัน)
โรงเจริมน้ำ ใกล้วัดเขตต์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
081-4420474, 089-4019047 
Line ID: burapaglajon
FB:สวนป่านาบุญ 5
E-mail: burapaklajon@gmail.com 
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย   
 *********************************************************************************
3  - 4 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน ไป-กลับ)
โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายจังหวัดลำพูน

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626
************************************* 
3  - 4 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน พักค้าง)
วัดสว่างอรุณ บ้านโนน ตำบลโนน  อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
 คุณศิริเพ็ญ 087-6419192
 คุณสมบัติ 084-5101060
คุณสำเริง 086-8537544
 ****************************** 
3  - 4 มิถุนายน 2560
บูทอบรมและให้คำแนะนำสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 
  พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย 
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายลำพูน

สนใจ สามารถเดือนเข้ารับชมได้เลย
คลิ๊กดูเส้นทางการเดินทาง
******************
มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน )
ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
เวลา 9.00-17.00 น.
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนับสนุนการจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
สนใจสมัครติดต่อ
คุณอำนวย 089-7573407
**************************** 
 4 - 8 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 5 วัน)
บ้านทุ่งน้ำไท
ซ.หัวนา 5 ต.หนองแก อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครติดต่อ
พี่น้อย หัวหิน : 083-9933992
คุณจ๋า  หัวหิน : 081-874-7609
คุณต่าย หัวหิน : 088-687-1551
คุณพจน์ แม่กลอง: 081-4339223
คุณหนูดี ทับสะแก : 097-297-6959
คุณเจี๊ยบ กุยบุรี      :  087-411-7968
คุณสุ   โพธาราม   :  086-977-4847   
ID Line: ค่ายหมอเขียว หัวหิน
FB: บ้านทุ่งน้ำไทย หัวหิน 
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว และกันยุง
-ไฟฉาย    
 หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 

แผนที่บ้านทุ่งน้ำไท 
*********************

 5 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน )
ศาลาอเนกประสงค์บ้านบูชา ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายจังหวัดลำพูน

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626
******************
5-10 มิถุนายน 2560
บูทแนะนำการดูแลสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ลานทราย พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพ
ให้ความรู้และสาธิตโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สามารถเดินเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เลย
**********************
- 7 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
รพ.สตบ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
 คุณศิริเพ็ญ 087-6419192
 คุณสมบัติ 084-5101060
คุณสำเริง 086-8537544
***********************
 6  - 7 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน )
ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังสะแกง ต.หนองล่อง  อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายลำพูน

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-8511743
************************
 - 8 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน )
วัดมะเขือแจ้    ต.มะเขือแจ้  อ.เมือง จ.ลำพูน

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-8511743
**************************
10 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
วัดศักดาราม ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย


บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณรักเย็น 086-9174646
คุณวรรณ 089-5609292
*************************
 10  - 11 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
 คุณศิริเพ็ญ 087-6419192
 คุณสมบัติ 084-5101060
คุณสำเริง 086-8537544
***********************  
10-18 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม+พระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 2
ุณต้อย  081-301-4587
คุณรวย   081-084-5469
คุณจู       081-496-8042

หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย   


แผนที่สวนป่านาบุญ 2
หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 
 ***********************************
 11 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน )
ศาลาอเนกประสงค์บ้านสัมนะโก ต.บ้านแป้น  อ.เมือง จ.ลำพูน

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายลำพูน

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-8511743
************************ 
 11 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ ร้านสุ่แดนบุญ 
101/79-80  ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 โซนโอซาก้า 
แขวงบางบอน เขตบางบอน  จ.กรุงเทพฯ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่
คุณเม 081-6217190
คุณกุ้ง 092-265-0159
คุณแก้ว 081-208-2211
ร้านสู่แดนบุญ 02-408-4908-9******************************
 13  - 14 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
รพ.สต.เมืองเก่าบ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
 คุณศิริเพ็ญ 087-6419192
 คุณสมบัติ 084-5101060
คุณสำเริง 086-8537544
*****************************
 14 -15 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน )
วัดบ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายลำพูน

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-8511743
************************  
 16 มิถุนายน  2560
อบรมให้ความรู้แพทย์วิถีธรรม (9.00-11.30 น.)
วัดราชคฤห์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณผิน 089-2656150
คุณวิ  089-9252432
คุณอัน 083-0071739
คุณอ๋า 081-9800105
*******************************
16 - 17 มิถุนายน  2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
วัดสุมังคลาราม ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมขอนแก่นและโคราช

สนใจสมัครติดต่อ
คุณชาญชัย 086-4617850
 คุณจิตรกัญญา 094-8684812
คุณสมบัติ 084-5101060
*****************************
17  - 18 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 
 สนใจสมัครติดต่อ
อุดรธานี คุณพลพีร์ 086-4915710
ดินหนอง: คุณกอใจ 086-8632445
หนองบัวลำภู : คุณณัฏฐพัชร 081-768-3242
หนองคาย : คุณอุดมทรัพย์ 081-9751621    
กรุณาเตรียมอุปกรณ์เข้าค่ายดังนี้
เต็นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ/แผ่นรองโยคะ(ถ้ามี)
ขวดน้ำดื่ม/แก้วน้ำ/ไฟฉาย /เครื่องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ


 **********************************

17-18 มิถุนายน 2560
โครงการอปริหานิยธรรมย่ำยีมาร (หลักสูตร 2วัน)
ณอาวาสสถานฮอมบุญอโศก อ.เด่นชัย จ.แพร่
รับสมัครเฉพาะผู้ที่เคยผ่านค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 
และสนใจสมัครเป็นจิตอาสา มาฝึกเข้าร่วมอปริหานิยธรรม เพื่อความเจริญ ฝึกทานอาหารพลังพุทธ สูตรย่ำยีมาร ทานอาหารมื้อเดียว 
ติดต่อสอบถาม
ผู้ประสานงานจังหวัด หรือ คุณอำนวย 089-7573407
******************************
18 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถ.พระราม 2 (ซ.33 ครัวเจ๊ง้อ) แขวงท่าข้าม  
เขตบางขุนเทียน จ. กรุงเทพฯ
บรรยายโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สมัครคุณหมู 081-8302994, คุณจอม 087-0172359

คุณแก้ว 081-2082211 คุณเมย์ 081-621-7190 คุณกุ้ง 081-3749773

แผนที่โรงเรียนรรุ่งอรุณ

*******************************************************
18 มิถุนายน 2560

บูทแพทย์วิถีธรรมสัญจร ให้ความรู้แก่ชาวไทยใน
ณ  วัดสังฆตาวนาราม
เมือง Oklahoma city รัฐ Oklahoma  USA
ในงานผูกพัทธสีมาอุโบสถหลังใหม่
ตั้งแต่เวลา 800น-15.00น

ในงานนี้จะมีการสาธิต กัวซา แจกน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแพทย์วิถีธรรม ตลอดจนให้ความรู้ในด้านการรักษาสุขภาพด้วยตนเอง
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเท็กซัส ชมรมแพทย์วิถีธรรม Texas Dallas -Forth Worth Houston

For information contact : 
คุณ เพชร แก่นพุทธ(ตั้ว) 972-365-6083,
คุณอัจฉรา 469-952-9349 
คุณเท่ 214-435-0648

************************ 

20 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน )
วัดกิ่วแลหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายลำพูน

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-8511743
************************  
20 - 21 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน ไป-กลับ )
สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี 
ถ.เทศบาล 4 ซ.1 (ทางเข้าตรงข้าม ร.พ.สระบุรี) ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ผู้เข้าค่ายให้เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น ภาชนะใส่อาหาร ช้อน ขวดใส่น้ำ
และบัตรประชาชนมาด้วย
สนใจสมัครติดต่อ
036-212680 ต่อ 110, 082-4461422,
086-3002645,091-7353253,063-3562364
สนับสนุนโดย สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระบุรี 

**************************************
21 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน )
โรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระธาตุศรีจอมทอง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
คุณสนธยา 081-8858572
อ.ราตรี 086-1968426
***********************************  
22 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน )
บ้านสิริมังคลาจารย์ (บ้านผู้ใหญ่บ้าน) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626
คุณทองเพ็ญ 089-8511743


*********************************
21 - 26 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทอง  
บ้านตามา ม. 16 ต.ชุมแสง อ.สตึก    จ.บุรีรัมย์
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย 
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไม่รับผู้ป่วยหนัก 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครติดต่อ
คุณคำนึง  098-5843075
คุณธวัชชัย 089-0996214
คุณสุวิภา 086-4490929
คุิดยาใจ  089-189-9384


หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว และกันยุง
-ไฟฉาย   
 หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
*********************

21-23ิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมแฟนพันธุ์แท้ (หลักสูตร 3 วัน)
: 6836  Green swamp road Clermont Forida 34714  USA
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร  :  เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  หรือเป็นนักศึกษาวิชาราม หรือเคยผ่านค่ายย่อยเพื่อมาอบรมเข้มข้นตามหลักยา 9 เม็ด
รับสมัคร 60 ท่าน
สนใจสมัครติดต่อ
คุณตั้ว (Texas) 972-365-6083
คุณปล้อง (Florida) 352-241-6166
คุณแดง (Clalifornia) 818-284-23552
Email: morkeawfansclubusa@gmail.com

*******************************
23 - 24 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
สำนักปฏิบัติธรรมปิตุมาตุภูมิ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนับสนุนโดยกองทุนสุขภาพตำบลท่าศาลา
มีรถรับไปค่าย. วันที่ 23 มิ.ย.60 ขึ้นรถเวลา 7.30 น. ที่ 
เทศบาลตำบลท่าศาลา (หลังห้างพรอมเมนนาดา)

ใน
วันที่ 24 มิ.ย. 60 มีรถกลับจากค่ายถึงเทศบาลตำบลท่าศาลา เวลา16.30 น.

มีที่พักค้างให้
เตรียมเครื่องนอน และของใช้ส่วนตัวมาด้วย

ติดต่อ เบอร์โทร
เทศบาล 053-850103 ต่อ 17
คุณอ้อ 094-3649351
คุณสมศักดิ์ 091-0691102
คุณนุช 098-7647484
คุณวัชรินทร์ 0899974966


 ***************************
 23-25 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)
ค่ายเยาชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่
คุณง้อ 095-525-2413
คุณสุวิทย์ 081-642-1432
 สิ่งที่ต้องเตรียมมา
-เต้นท์ มุ้ง ผ้าห่มเสื่อนอนถุงนอน
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก)
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน ชาม ช้อน ชวดน้ำดื่มส่วนตัว
- เครื่องกันหนาว กันฝนกันยุง
-ไฟฉาย

*********************

23 - 27 มิถุนายน 2560
ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษและอาหารเป็นยา (หลักสูตร 5 วัน)
สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับเฉพาะท่านที่เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง
รับจำนวน จำกัด 75 ท่าน
สนใจสมัคร
ห้องไลน์กสิกรรมอาสา
ห้องไลน์อาหารเป็นยา
โทร 095-662-2265

*********************************
24-25ิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
: 6836  Green swamp road Clermont Forida 34714  USA
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร  : ผู้ไม่เคยผ่านค่ายสุขภาพมาก่อน
รับสมัคร 60 ท่าน
สนใจสมัครติดต่อ
คุณตั้ว (Texas) 972-365-6083
คุณปล้อง (Florida) 352-241-6166
คุณแดง (Clalifornia) 818-284-23552
Email: morkeawfansclubusa@gmail.com

**********************  

24  - 25 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน ไป-กลับ)
โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426
อ.สุเมธ 084-0478626


*******************
 24  - 25 มิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
วัดคลองเปล ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
จัดโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และแกนนำชุมชนคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สนใจสมัครติดต่อ
089-9777039   และ 081-698-0623 


**********************

 24-25 มิถุนายน  2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน ไป-กลับ)
ไร่วังช้าง บ้านแม่วังช้าง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
คุณผิน 089-2656150
คุณวิ  089-9252432
คุณอัน 083-0071739
คุณอ๋า 081-9800105


 ****************************
25ิถุนายน 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม 
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม
สนใจสมัครติดต่อสอบถาม
คุณสุ 086-9774847


 คลิ๊กแผนที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโพธาราม
***************************
25ิถุนายน 2560
ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม 
สวนรู้เพียรรู้พัก บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
ให้คำแนะนำทุกอาทิตย์สิ้นเดือน  
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดลำปาง
สนใจสมัครติดต่อสอบถาม
คุณณัฐนิชา คำปาละ 085-6182299
***************************


29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม + พระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โทร 045-511940-8 ต่อ 1221, 1224
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
ุณนิดน้อย  082-3473898
LINE : 082-347-3898
คุณป้าปาน   089-7533051
สมัครออน์ไลน์คลิ๊กที่นี่ 
แล้วจะทำการตอบรับกลับทางอีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด 
 แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย  ถุงผ้าเพื่อใส่ของ   
 แผนที่สวนป่านาบุญ 1
หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560
 ********************************************
30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแพร่
สนใจสมัครติดต่อสอบถาม
 คุณอำนวย 089-7573407
*******************************


"เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทุกค่ายสุขภาพหมอเขียวทั่วประเทศ เปิดให้ชาวนามาขายข้าวได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ"
#ติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ผู้ประสานงานจัดค่าย ที่แสดงในตารางกิจกรรมหรือสอบถาม
 ด้ที่ค่ายแพทย์วิถีธรรมได้ทั่วประเทศ..


@@@@@@@@@@@@@@@@@
#มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

#กิจกรรมพิเศษมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมน้อมสืบสานปณิธานและพลังความดีงามอันทรงคุณค่าสุดประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพากเพียรปฏิบัติพึ่งตนและเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

   ส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ในทุกมิติ ให้สามารถพึ่งตนได้ทั้งในประเด็นการสีข้าวได้เอง การจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้ชาวนาสามารถนำข้าวมาจำหน่ายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ เช่น ในตลาดวิถีธรรม เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาชาวนาให้มีศีล ให้ปลูกข้าวไร้สารพิษ รวมทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆแบบไร้สารพิษต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น