วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เดือนธันวาคม 2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เดือนธันวาคม 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ

ภาคกลาง

*29 พ.ย.-5 ธันวาคม 2560 : สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี (คลิ๊ก)
10 ธ.ค. 2560 บ้านสู่แดนบุญ เขตบางบอน จ.กรุงเทพ (คลิ๊ก)
24 ธันวาคม 2560: โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ  (คลิ๊ก)


 ภาคใต้
ภาคอีสาน

 1-3 ธ.ค.2560: รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
  9-10 ธ.ค.2560 วัดโมกขวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
 *13 .ค.2560 : เรือนจำนครพนม จ.นครพนม (อบรมภายใน)
 9-10 ธ.ค. 2560 ดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี (อบรมภายใน)
13-15 ธ.ค.2560 บ้านคา ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
  *15 - 23 .ค.2560 : สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร(คลิ๊ก)
16 ธ.ค.2560 ตลาดน้ำราชมงคล อ.เมือง จ.สุรินทร์ (คลิ๊ก)

 20-22 ธ.ค.2560 บ้านสันติสุขโคกสง่า อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (คลิ๊ก)
 23-24 ธ.ค.2560 บวรสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา (คลิ๊ก)  
 **31 ธ.ค.- 2 ม.ค.2561 งานเพื่อดินฟ้า ณ บวรราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี (คลิ๊ก)

ภาคตะวันตก 
 *6-11 .. 2560 : ูนย์ธรรมชาติบำบัดวิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบรี (คลิ๊ก)
 16 ธ.ค.2560 บ้านทุ่งน้ำไท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (คลิ๊ก)
17 ธ.ค.2560 บ้านทุ่งน้ำไท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธฺ (คลิ๊ก)
24 ธ.ค.2560 :ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี (คลิ๊ก)
ต่างประเทศ
9 ธ.ค.2560 วัดศรีมงคล ประเทศฝรั่งเศส (คลิ๊ก)

รายการที่มีเครื่องหมาย * 
บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ร่วมกิจกกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก
update ข้อมูล
18/12/2560
 *******************************************************ภาพกิจกรรมค่ายสุขภาพปี 2560 (คลิ๊ก)
 ตารางอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ.2561 (คลิ๊กดูรายละเอียด)

หมายเหตุ  
เครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีการจัดค่ายสุขภาพสามารถแจ้งข้อมูลการจัดค่ายของท่านยังตัวแทนภาค  เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้ได้ที่

เครือข่ายภาคอีสาน ติดต่อ คุณนาง
เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันตก ติดต่อ คุณเอ๋
เครือข่ายภาคใต้ ติดต่อ คุณมัณฑณา
เครือข่ายภาคเหนือ  ติดต่อ คุณเอ้ 
เครือข่ายภาคตะวันออก ติดต่อ คุณเล็ก
เครือข่ายต่างประเทศ ติดต่อ คุณตั้ว

"เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทุกค่ายสุขภาพหมอเขียวทั่วประเทศ เปิดให้ชาวนามาขายข้าวได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ"
#ติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ผู้ประสานงานจัดค่าย ที่แสดงในตารางกิจกรรมหรือสอบถาม
 ด้ที่ค่ายแพทย์วิถีธรรมได้ทั่วประเทศ..


@@@@@@@@@@@@@@@@@
#มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

#กิจกรรมพิเศษมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมน้อมสืบสานปณิธานและพลังความดีงามอันทรงคุณค่าสุดประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพากเพียรปฏิบัติพึ่งตนและเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

   ส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ในทุกมิติ ให้สามารถพึ่งตนได้ทั้งในประเด็นการสีข้าวได้เอง การจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้ชาวนาสามารถนำข้าวมาจำหน่ายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ เช่น ในตลาดวิถีธรรม เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาชาวนาให้มีศีล ให้ปลูกข้าวไร้สารพิษ รวมทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆแบบไร้สารพิษต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น