วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เดือนธันวาคม 2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เดือนธันวาคม 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)
ภาคเหนือ


10-11 ธ.ค.2560 ค่ายคุณธรรม จ.เชียงใหม่ (คลิ๊ก)

24 ธ.ค. 2560: สวนรู้เพียรรู้พัก บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
ภาคกลาง

*29 พ.ย.-5 ธันวาคม 2560 : สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
24 ธันวาคม 2560: โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ

 ภาคใต้

ภาคอีสาน
1-3ธ.ค.2560: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
*13 ธันวาคม 2560 : เรือนจำนครพนม จ.นครพนม
*15-23 ธันวาคม 2560: สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก 
*6-11 ธ.ค.2560:ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
24 ธ.ค.2560:ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
รายการที่มีเครื่องหมาย * 
บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
update ข้อมูล
6 ต.ค.2560
 *******************************************************

 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 5 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 3  ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 

หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็สด และขวดน้ำร้ัอนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/ไฟฉาย เพื่อพักค้าง
-แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้าเพื่อใส่ของ (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก)
-เครื่องห่มกันหนาว เสื้อหนาว หมวก และอุปกรณ์กันหนาว กันยุง 
การสมัครเข้าค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สมัครได้ที่  
คุณมล   086-883-2834  
คุณปุ๊ก  089-451-4998   
คุณเมนี่ 085-123-1218   
คุณแก้ว  081-208-2211 
สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511

แผนที่สวนป่านาบุญ 3

หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 5 ธันวคม 2560 
**************************************************************
1-3 ธันวาคม 2560

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โปรแกรมค่ายสุขภาพฟื้นฟูไตเสื่อม 
ด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม (ยา9 เม็ด) จัดโดย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย 
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
รับสมัครผู้ป่วยโรคไต โรคทั่วไป และประชาชนที่สนใจรักสุขภาพ
สนใจสมัครติดต่อ
082-1516697
084-7878604
************************ 6-11 ธันวาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)
ศูนย์ธรรมชาติบำบัดวิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม
 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายกาฬสินธุ์และภาคอีสาน
เปิดรับสมัคร 6 พฤศจิกายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครติดต่อ
คุณสุ 086-977-4847

หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมา
-เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
-ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย   
*******************************************************
13 ธันวาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
เรือนจำนครพนม จ.นครพนม
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
กิจกรรมภายใน    *********************************************************************************
15-23 ธันวาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม+พระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)
ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2560 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
สนใจสมัครติดต่อ
หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โทร 045-511940-8 ต่อ 1221, 1224
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 1
ุณนิดน้อย  082-3473898
คุณป้าปาน   089-7533051
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
หมายเหตุ: สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัว เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด 
 แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย  ถุงผ้าเพื่อใส่ของ   
 แผนที่สวนป่านาบุญ 1
 หมายเหตุ ร่วมกิจกรรมตลาดวิธีธรรม พบกันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยมของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์มีน้ำใจ ในวันที่ 23 ธันวคม 2560 
 ******************
24 ธันวาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถ.พระราม 2 (ซ.33 ครัวเจ๊ง้อ) แขวงท่าข้าม  
เขตบางขุนเทียน จ. กรุงเทพฯ
บรรยายโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สมัครคุณหมู 081-8302994, คุณจอม 087-0172359

คุณแก้ว 081-2082211 คุณเมย์ 081-621-7190 คุณกุ้ง 081-3749773
**************************************************************

24 ธันวาคม 2560
ห้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม 
สวนรู้เพียรรู้พัก บ้านหนองยาง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
ให้คำแนะนำทุกอาทิตย์สิ้นเดือน  
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดลำปาง
สนใจสมัครติดต่อสอบถาม

คุณณัฐนิชา คำปาละ 085-6182299
************************
 24 ธันวาคม 2560
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม 
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม
สนใจสมัครติดต่อสอบถาม
คุณสุ 086-9774847
  คลิ๊กแผนที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโพธาราม
 ********************************

"เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทุกค่ายสุขภาพหมอเขียวทั่วประเทศ เปิดให้ชาวนามาขายข้าวได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ"
#ติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ผู้ประสานงานจัดค่าย ที่แสดงในตารางกิจกรรมหรือสอบถาม
 ด้ที่ค่ายแพทย์วิถีธรรมได้ทั่วประเทศ..


@@@@@@@@@@@@@@@@@
#มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

#กิจกรรมพิเศษมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมน้อมสืบสานปณิธานและพลังความดีงามอันทรงคุณค่าสุดประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพากเพียรปฏิบัติพึ่งตนและเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

   ส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ในทุกมิติ ให้สามารถพึ่งตนได้ทั้งในประเด็นการสีข้าวได้เอง การจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้ชาวนาสามารถนำข้าวมาจำหน่ายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ เช่น ในตลาดวิถีธรรม เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาชาวนาให้มีศีล ให้ปลูกข้าวไร้สารพิษ รวมทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆแบบไร้สารพิษต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น