วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตารางแพทย์วิถีธรรมภาคตะวันออก ปี พ.ศ.2560

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคตะวันออกปี 2560
มีหลายจังหวัดดังนี้
(ตารางกจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบตารางก่อนการเดินทาง)

19-22 ..2560 : โรงเจริมน้ำ ใกล้วัดเขตต์ จ.จันทบุรี
23-26 ..2560: อาวาสสถานวังจันท์พฤกษา จ.จันทบุรี
1 มี.. 2560 : โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง


เดือนเมษายน (คลิ๊ก)
  26 เม.. 2560 : โรงพยาบาลระยอง หน้าตึกฉัตรแก้ว จ.ระยอง
 30 เม.ย-3 พ.ค.2560 : โรงเจริมน้ำ ใกล้วัดเขตต์ จ.จันทบุรี
เดือนพฤษภาคม (คลิ๊ก)

4-7 .ค.2560: อาวาสสถานวังจันท์พฤกษา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

เดือนมิถุนายน(คลิ๊ก)


 เดือนกรกฏาคม(คลิ๊ก)


เดือนสิงหาคม (คลิ๊ก)


เดือนกันยายน (คลิ๊ก)

 
 เดือนตุลาคม  (คลิ๊ก)



เดือนพฤศจิกายน (คลิ๊ก)

 เดือนธันวาคม  (คลิ๊ก)

update  July8,2017

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น